Gå direkt till innehåll

EU:s zoonosrapporter

SVA samlar in och sammanställer en årlig rapport om zoonoser, zoonotiska agens och antimikrobiell resistens i foder, hos djur och i livsmedel i Sverige. Dessa data samlas in från andra svenska myndigheter samt branschorganisationer.

Rapporten skickas sedan till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) lägger till data om zoonoser hos människa från nationella folkhälsomyndigheter.

Årliga rapporter från EFSA/ECDC

EU:s zoonosrapport 2020
EU:s zoonosrapport 2019
EU:s zoonosrapport 2018 
EU:s zoonosrapport 2017
EU:s zoonosrapport 2016
EU:s zoonosrapport 2015
EU:s zoonosrapport 2014
EU:s zoonosrapport 2013
EU:s zoonosrapport 2012
EU:s zoonosrapport 2011
EU:s zoonosrapport 2010
EU:s zoonosrapport 2009
EU:s zoonosrapport 2007
Sidan granskades senast : 2023-07-11