Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2023-06-20 | Anna Omazic

  Anaplasmos – en utbredd getsjukdom

  Anaplasmos är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterier från släktet Anaplasma. Hos getter kan sjukdomen yttra sig i form av feber, försämrad aptit, sänkt mjölkproduktion, nedsatt tillväxt och abort.


  Get
  anaplasma
  infektion
  fästingar
 • 2023-06-05 | Ellinor Spörndly-Nees

  Papegojsjuka sällsynt bland svenska trädgårdsfåglar

  En forskningsstudie vid SVA visar att endast två procent av de undersökta fåglarna bar på bakterien Chlamydia psittaci. Bakterien orsakar sjukdomen papegojsjuka som kan smitta mellan fågel och människa. Studien publicerades nyligen i tidskriften One Health.


  vilda fåglar
  Psittakos
  papegojsjuka
 • 2023-06-02 | Ellinor Spörndly-Nees

  Mängder av sillgrisslor dog av utmärgling

  Under vintern 2021–2022 kom rapporter om mängder av döda och svaga sillgrisslor som drev iland längs den svenska västkusten. Efter undersökningar på SVA konstaterades att sillgrisslorna dött av svält utan tecken på underliggande sjukdom.


  vilda fåglar
  Massdöd
 • 2023-05-30 | Ellinor Spörndly-Nees

  Fler harar överlever harpest än tidigare trott

  I en studie vid SVA undersöktes förekomsten av antikroppar mot bakterien som orsakar harpest hos harar och bisamråttor. Forskarna fann att mer än hälften av djuren hade exponerats för bakterien, men överlevt infektionen. Att många harar överlevt harpestsmitta förvånar forskarna eftersom harar tidigare misstänkts dö hastigt i blodförgiftning efter att de smittats av bakterien.


  Hare
  hardjur
  Tularemi
  Harpest
 • 2023-05-26 | Henrik Uhlhorn

  Gulknopp fortsätter drabba småfåglarna

  Dödlighet under sommaren bland grönfinkar orsakas till stor del av sjukdomen gulknopp, där trikomonasparasiter ger en allvarlig svalginfektion och svältdöd. Det konstateras i en ny studie vid SVA. Forskarna uppmanar därför allmänheten att upphöra med matning av fåglar vid sjukdomsutbrott.


  vilda fåglar
  Parasiter
  Gulknopp

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen