Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2021-02-12 | Mate Zoric

  Större grisningsbox är bra för smågrisar

  En studie av storleken på grisningsboxar har visat att smågrisar ökar mer i vikt och växer snabbare när de får större utrymme och lättare kom åt suggans juver. Studien visade även att större grisningsboxar är positivt för dem som sköter om grisarna.


  Gris
  Djurhälsa
  Djurskydd
  Arbetsmiljö
  Resursutnyttjande
 • 2021-02-12 | Karin Persson Waller

  Nya sätt att hitta juverbakterier i ströprov

  Vid problem med mastit (juverinflammation) hos flera kor i en besättning behöver man ibland kunna undersöka om det strömedel som används är en viktig smittkälla för de bakterier som orsakar mastit. För detta behövs väl fungerande laboratoriemetoder. 


  Nötkreatur
  Mastit
  Juverinflammation
  Smittspårning
  Diagnostik
 • 2021-02-11 | SVA

  SVA-forskare bekämpar fågelinfluensan som Blå stjärna

  I januari 2021 drabbades Sveriges största anläggning för värphöns i Mönsterås kommun av ett utbrott av fågelinfluensa. En av dem som kallades in för att bekämpa utbrottet var Linda Engblom som till vardags är forskare vid SVA.


  Fjäderfä
  Fågelinfluensa
  Sjukdomsutbrott
  Totalförsvar

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen