Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Gulknopp fortsätter drabba småfåglarna

Dödlighet under sommaren bland grönfinkar orsakas till stor del av sjukdomen gulknopp, där trikomonasparasiter ger en allvarlig svalginfektion och svältdöd. Det konstateras i en ny studie vid SVA. Forskarna uppmanar därför allmänheten att upphöra med matning av fåglar vid sjukdomsutbrott.

Grönfink med gulknopp, en allvarlig svalginflammation och typiskt nedsmutsad näbb eftersom de inte kan äta ordentligt, orsakat av den encelliga parasiten trikomonas. Foto: SVA

Trikomonasparasiter orsakar stor dödlighet hos grönfinkar. När sjukdomen kom till Sverige 2008 minskade grönfinkpopulationen kraftigt. Under de senaste två åren har SVA fått in många rapporter om döda grönfinkar. Parasiten orsakar gulaktiga, torra inflammationer i svalg och kräva, och fåglarna svälter ihjäl eftersom de har svårt att få i sig tillräckligt med mat. Under senare år har SVA fått in många småfåglar som har intorkat foder runt näbben och varit mycket avmagrade, men utan de stora karaktäristiska såren i svalget. Detta skulle kunna tyda på att sjukdomen fått ett nytt förlopp eller på att vi fått in en ny sjukdom bland grönfinkar, vilket undersöktes i denna studie.

Majoriteten av fåglarna var infekterade med trikomonasparasiter

I studien analyserades prover från fåglar som obducerats mellan 2019 - 2022 med misstänkt gulknopp, men där diagnosen varit osäker eftersom inte alla haft de typiska såren i svalget. Resultatet visade att majoriteten av dessa verkligen varit infekterade med trikomonasparasiter. Bara cirka hälften av de obducerade grönfinkarna hade tydliga gulaktiga inflammationer i svalget, men vid mikroskopisk undersökning sågs en djupgående inflammation i svalgslemhinnan. Detta hade gjort det svårt för fåglarna att äta och därför har de dött av svält.

Smittan kan spridas vid fågelbord

Parasiten kan smitta mellan fåglar vid foderbordet då smittade fåglar tappar mat eftersom de har svårt att äta på grund av inflammationen i svalget. Även om man har rent och snyggt vid fågelbordet kan mat och vatten sprida smittan mellan sjuka och friska fåglar och därför är det viktigt att inte mata fåglar vid misstänkta sjukdomsutbrott. Smittan är vanligast på sommaren när behovet av att mata fåglar ändå är som minst.

Undersökningen pågick under 2022 och har finansierats av Naturvårdsverket.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen