Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Papegojsjuka sällsynt bland svenska trädgårdsfåglar

En forskningsstudie vid SVA visar att endast två procent av de undersökta fåglarna bar på bakterien Chlamydia psittaci. Bakterien orsakar sjukdomen papegojsjuka som kan smitta mellan fågel och människa. Studien publicerades nyligen i tidskriften One Health.

Bakterien som orsakar papegojsjuka finns hos talgoxe och duvor, men i liten omfattning. Foto: Istock

Chlamydia psittaci orsakar sjukdomen psittakos eller papegojsjuka som kan ge lunginflammation hos fåglar. Friska fåglar kan också bära på smittan. En forskningsstudie vid SVA undersökte förekomsten av bakterien Chlamydia psittaci hos 275 trädgårdsfåglar från 22 olika arter. De döda fåglarna hade hittats av privatpersoner mellan år 2009 och 2019 och skickats in till SVA där de obducerats och provtagits.

Endast sex undersökta fåglar bar på bakterien

Bakterien hittades hos tre talgoxar, två ringduvor och en skogsduva. Hos två av talgoxarna och en skogsduva hade bakterien orsakat inflammation i lungorna och andra organ. Hos dessa fåglar hittades bakterien som hade samma genotyp (Genotyp A) som har setts hos människor som är sjuka i psittakos. Hos människa orsakar bakterien lunginflammation. De fåglar som bar på bakterien hade alla hittats i södra Sverige under vinterhalvåret, från oktober till mars.

– Studien visar att bakterien finns bland svenska trädgårdsfåglar, särskilt hos talgoxe och duvor, men i en liten omfattning. Men det alltid är bra att vara försiktig och ha god handhygien när man städar runt fågelmatare i trädgården eftersom smittan kan spridas via fåglarnas avföring, säger Ellinor Spörndly-Nees, forskare och viltpatolog på SVA.

Forskningen finansierades av Naturvårdsverket.

Artikeln har skrivits av: Ellinor Spörndly-Nees, Henrik Uhlhorn, Tomas Jinnerot och Aleksija Neimanis.

Läs mer

Hela forskningsartikeln: Chlamydia psittaci in garden birds in Sweden

SVA: Psittakos hos fåglar

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om papegojsjuka hos människor

 

Läs mer resultat från SVA:s forskning i vår i populärvetenskapliga blogg: https://www.sva.se/popularvetenskap/ 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen