Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Risk för TBE-smitta i opastöriserad mjölk

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en allvarlig sjukdom. Fästingbett är det vanligaste sättet att bli smittad med TBE-virus, men det finns också risk att smittas via konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Genom att undersöka TBE-virusantikroppar i tankmjölksprover från mjölkbesättningar i Sverige har forskare vid SVA och Örebro universitet kunnat identifiera ett riskområde för TBE.

Det finns risk att smittas av TBE-virus via konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Foto: Couleur/Pixabay

TBE är en av de allvarligaste fästingburna sjukdomarna hos människor i Europa. Sjukdomen orsakas av TBE-virus, som främst överförs via fästingbett, men även via konsumtion av opastöriserad mjölk eller opastöriserade mjölkprodukter såsom ost och yoghurt. Nötkreatur, får och getter kan bli infekterade utan att uppvisa symtom, men utsöndra viruset i mjölken. Idag finns inga kända fall av livsmedelssmitta i Sverige, men sjukdomsutbrott och smittspridning förekommer i andra delar av Europa där opastöriserade mjölkprodukter konsumeras i större utsträckning. För att förhindra smittspridning kan mjölken pastöriseras.

Kartläggning av riskområden för TBE

Syftet med studien var att identifiera och kartlägga riskområden för TBE i Sverige genom att undersöka TBE-virusantikroppar i tankmjölksprover från 102 mjölkbesättningar. De deltagande producenterna svarade på frågor om gårdens mjölkproduktion, pastörisering, fästingprofylax, fästingburna sjukdomar och TBE-vaccination. Vi analyserade mjölkproverna med en ELISA-metod.

Användbar metod för övervakning av TBE

TBE-virusantikroppar påvisades på 20 gårdar. På dessa gårdar togs nya tankmjölksprover samt individuella mjölk- och råmjölksprover. Våra resultat, tillsammans med tidigare kunskap om TBE, gav viktig information om ett riskområde kring insjön Skagern, belägen mellan Närke, Värmland och Västergötland.

Resultat från enkäten visar att konsumtion av opastöriserad mjölk, otillräcklig fästingprofylax på djur och bristande TBE-vaccination hos människor är riskfaktorer för livsmedelsburen TBE. Analys av mjölk för TBE-virusantikroppar kan vara en användbar metod för övervakning av riskområden för TBE.

Om studien

Studien har finansierats av Ivar och Elsa Sandbergs fond och är ett samarbetsprojekt mellan SVA och Örebro universitet.

Läs mer

Folder: Kan TBE-virus spridas via mjölk?

Läs mer hos andra

Artikel: Dairy milk from cow and goat as a sentinel for tick-borne encephalitis virus surveillance

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen