Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Mastit och ekonomi på IDF:s mastitkonferens i Köpenhamn

Först ut är Henk Hogeveen från Wageningens universitet i Nederländerna. Han pratar om varför ekonomi är viktigt när du jobbar med juverhälsa.

Henk Hogeveen presenterar vid IDF:s mastitkonferens i Köpenhamn
Henks presentation.

Ekonomi och effektivitet hänger ihop och effektivitet har betydelse för hållbarhet. Mer effektiva mjölkkor är bättre för miljön och klimatet.

Ett traditionellt sätt att uppskatta kostnader är: Total kostnad = förluster (ex produktion) + utgifter (ex medicin och arbetskraft).

Ett annat sätt att titta på kostnader är att mäta ”misslyckandekostnader” (failure costs) som kan vara behandling, förluster (nedsatt mjölkproduktion, dödlighet), men också nya fall av sjukdom. Här blir den totala kostnaden = misslyckandekostnader + kostnader för förebyggande arbete.

Förebyggande kostnader i sin tur är:  arbetskraft + investeringar + förbrukningsvaror. Det skiljer sig dock mellan studier och mellan länder.

En studie av misslyckandekostnader för såväl klinisk som subklinisk mastit på fyra ekogårdar i Tyskland, Spanien, Frankrike, Sverige visade att Tyskland hade lägst kostnader och Spanien högst. Det är också viktigt att väga behandlingskostnader mot förluster.

En studie på kospecifik behandling av klinisk mastit under laktation visade att mer intensiva behandlingar ofta var dyrare. Men det beror på massa faktorer som typ av bakterier, kons ålder, mjölkproduktion med mera. Treat simple! säger Henk. Henk betonar också att nyinfektioner är mycket kostsamma och att de bör undvikas till varje pris.

Några ord om sintidsbehandling: Generell sintidsbehandling är dyrare. Men i besättningar med dålig juverhälsa kan det ändå vara lönsamt.

Slutligen siar Henk lite om framtiden där han tror vi behöver fokusera mer på nyinfektioner istället för att bara räkna på befintlig sjuklighet. Vi måste också inkludera fler aspekter än bara kronor och ören, som antibiotikaanvändning och resistens samt djurvälfärd. Henk menar att vi kan använda ekonomi för att motivera lantbrukare att jobba förebyggande för bättre juverhälsa, särskilt om vi kan visa att förbättrad djurvälfärd inte behöver kosta pengar.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen