Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

NAS-mastit – nytt namn men samma juverbakterier

NAS är numera samlingsnamnet för stafylokocker som inte tillhör arten Staphylococcus aureus. Dessa stafylokocker kallades tidigare koagulasnegativa stafylokocker (KNS).

NAS är ett nytt samlingsnamn för stafylokocker som inte tillhör arten Staphylococcus aureus. Foto: SVA

NAS är en förkortning av engelskans ”non-aureus staphylococci”. Anledningen till namnbytet är att tydligare skilja mellan Staphylococcus aureus och andra stafylokock-arter eftersom vissa av de senare kan ha varierande koagulasreaktion eller vara koagulaspositiva.

Efter att SVA införde diagnostik med så kallad maldi-tof besvaras även fynd av dessa bakterier med specifika art-namn. Läs mer om NAS-mastit: Mastit orsakad av stafylokocker som inte är S. aureus (NAS) hos nötkreatur

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen