Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Ny färsk statistik!

Varje år tar SVA fram statistik till Växa över vilka bakterier vi hittar i de mjölkprover som kommer in till SVA under året. Nu är årets statistik färdig!

Fördelning av diagnoser på de prover som kommit in till SVA från och med september 2019 till och med augusti 2020

Statistiken bygger på cirka 15 000 prover som kommit in till SVA under året. Proverna kommer framförallt från subkliniska juverinflammationer men även en del kliniska.

Den vanligaste "diagnosen" är blandflora - något vi verkligen skulle kunna ändra på genom bättre provtagning. Stafylokocker är de vanligaste fynden i de prov som kommer in till SVA.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen