Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Radikala sätt att hindra mykoplasma på Nya Zeeland

Länder hanterar olika smittsamma bakterier på olika sätt beroende på vilka förutsättningar man har att bli fria från smittan och hur allvarlig den anses vara. På Nya Zeeland har man tagit till drastiska sätt för att hindra spridningen av Mycoplasma bovis.

 

Två kor betar i berglandskap
Foto: Andrea Schaffer

 

Nya Zeeland har varit ett av få länder som varit fria från Mycoplasma bovis men i juli 2017 hittade man infekterade djur. För att förhindra spridningen i landet har man beslutat att avliva ett stort antal nötkreatur – Nötkreatur massavlivas i Nya Zeeland, Land lantbruk och MPI calls for cull on all Mycoplasma bovis infected properties.

I Sverige förekommer bakterien men är inte så vanlig. Under många år hade Sverige inga diagnosticerade fall men de senaste åren har flera fall upptäckts. Bakterien har i Sverige framförallt hittats på kalvar  med lunginflammationer och/eller ledinfektioner och i enstaka fall i mjölkbesättningar med mastiter som följd.

Läs mer om Mycoplasma bovis i Sverige

Mycoplasma bovis bakterien som finns men få har sett, Spjuverbloggen

Mycoplasma bovis hos kalv, SVA

Mastit orsakad av Mycoplasma bovis hos nötkreatur, SVA

Se upp med mycoplasma, Växa Sverige

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen