Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Referat - Nordiskt webbinarium om mastit 2021

I mitten av maj samlades cirka 35 forskare och representanter för rådgivningsorganisationer från Danmark, Finland, Norge och Sverige digitalt för att delta i ”3rd Seminar (webinar) on Nordic Mastitis Research – ongoing projects and special focus on communication”. Seminariet organiserades som en del av nätverksprojektet ”Healthy udders for sustainable milk production” som finansieras av NKJ (Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning).

Webbinarium Nordic Mastitis Research

Forskningspresentationer

Vid mötet presenterade 13 stycken doktorander eller post-doktorer nya rön från pågående forskningsprojekt om mastit. Presentationerna handlade bland annat om besättningsstrategier och veterinära rutiner för antibiotikaanvändning vid mastit, antibiotikaresistens hos stafylokocker, selektiv sintidsbehandling, besättningsrådgivning om juverhälsa, subklinisk mastit hos kamel i Kenya, frekvent celltalsmätning i automatiska mjölkningssystem, mätning av homogenitetsförändringar i mjölk, påverkan av väder på mjölkkvalitet, smittkällor för Streptococcus dysgalactiae utanför juvret, infektionsdynamik på besättningsnivå samt mastit som orsak till kodödlighet i mjölkbesättningar.

Kommunikation

Resten av mötet ägnades åt föredrag om kommunikation av inbjudna föreläsare. Som sista talare den första dagen berättade Mette Vaarst från Danmark bland annat om hur så kallade stallskolor har utvecklats och används för att underlätta förändringsprocesser i mjölkbesättningar. Under förmiddagen dag 2 berättade Kristen Reyer och Alison Bard från Bristol University i England om hur man genom att använda så kallade motiverande samtal (motivational interviewing) kan bli en bättre rådgivare. Deltagarna fick också pröva på sådana samtal i mindre grupper. Därefter gav Catarina Svensson från SLU i Uppsala en resumé av nyligen genomförda svenska studier där fältpraktiserande veterinärer har tränats i och använt motiverande samtal i svenska mjölkkobesättningar.

Till sist

Avslutningsvis diskuterades framtiden för det nordiska nätverket. De seminarier som hållits inom projektet har varit framgångsrika och intresset för att fortsätta samarbetet är stort. NKJ har beviljat medel som gör det möjligt att fortsätta det nordiska nätverket om mastit ytterligare några år. Styrgruppen planerar därför att organisera ytterligare ett seminarium vilket troligen går av stapeln hösten 2022.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen