Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Porträtt av Karin Artursson
Foto: Göran Ekeberg/AddLight Karin Artursson VMD, forskare, adjungerad professor karin.artursson@sva.se 018-67 41 68

Aktuella projekt

Idisslare i en flexibel livsmedelskedja – djurhälsa och livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv

Start/avslut:2021 - 2025

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR
GET
2+

Genotypning av Staphylococcus aureus från svenska mjölkkor med juverinflammation som grund för framtida rådgivning

Start/avslut:2020 - 2020

Ansvarig :Karin Artursson

SVA och 4H samarbetar om hygien i gårdsmiljö

Start/avslut:2016 - 2019

Ansvarig :Karin Artursson

En värld i förvandling - förändringar i infektionsekologi (1)

Start/avslut:2016 - 2017

Ansvarig :Karin Artursson

En värld i förvandling - förändringar i infektionsekologi

Start/avslut:2016 - 2016

Ansvarig :Karin Artursson

Studier av Staphylococcus aureus virulensfaktorer under infektionsprocessen vid bovin mastit

Start/avslut:2013 - 2015

Ansvarig :Karin Artursson

Förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk

Start/avslut:2011 - 2013

Ansvarig :Karin Artursson

Risker vid kalvutfodring med mjölk från Staphylococcus aureus-infekterade kor

Start/avslut:2013 - 2014

Ansvarig :Karin Artursson

Resestipendium "Internationellt forskningssamarbete avseende förekomst och spridning av antibiotikaresistens på Galapagos"

Start/avslut:2014 - 2015

Ansvarig :Karin Artursson

Förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i tankmjölk och potentiell produktion av stafylokock-enterotoxiner

Start/avslut:2012 - 2014

Ansvarig :Karin Artursson

Risker vid kalvutfodring med mjölk från Staphylococcus aureus-infekterade kor (1)

Start/avslut:2013 - 2014

Ansvarig :Karin Artursson

Ett interdisciplinärt samarbete myndighet - universitet i syfte att bygga kunskap kring zoonotiska sjukdomar utifrån perspektivet "en värld en...

Start/avslut:2011 - 2013

Ansvarig :Karin Artursson

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här: