Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Porträtt av Karin Persson Waller
Foto: Göran Ekeberg/AddLight Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Aktuella projekt

Betesfeber hos nötkreatur

Start/avslut:2023 - 2024

Ansvarig :Annette Backhans

NÖTKREATUR

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar...

Start/avslut:2021 - 2024

Ansvarig :Karin Persson Waller

VILDA FÅGLAR
NÖTKREATUR

Genotypning för bättre kunskap om spridning, virulens och resistens hos koagulasnegativa stafylokocker från fall av mastit hos mjölkkor...

Start/avslut:2019 - 2023

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Optimal antibiotikaanvändning vid akut klinisk mastit hos mjölkkor

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Fästingburna sjukdomar - ett hot mot betande nötkreatur i ett varmare klimat

Start/avslut:2020 - 2021

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor

Start/avslut:2019 - 2021

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

God juverhälsa hos förstakalvare - en väg till god ekonomi i mjölkföretaget

Start/avslut:2017 - 2020

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Genetisk variation och smittspridning av Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae och Streptococcus uberis vid mastit hos mjölkkor

Start/avslut:2009 - 2015

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Genetisk variation och smittspridning av Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae och Streptococcus uberis vid...

Start/avslut:2009 - 2015

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Prioritering av forskning inom juverhälsa (fd Diagnostik av Streptococcus agalactiae vid besättningsutredning av juverhälsoproblem)

Start/avslut:2014 - 2015

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Juversår och hasskador hos mjölkkor - djurskyddsproblem i stort behov av förebyggande åtgärder

Start/avslut:2013 - 2020

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Moving Floor för mjölkkor - hur påverkas kornas komfort och hygien?

Start/avslut:2013 - 2016

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Juversår och hasskador hos mjölkkor - djurskyddsproblem i stort behov av förebyggande åtgärder (1)

Start/avslut:2015 - 2020

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Uppdatering och modernisering av kunskapsmaterial om mastit hos mjölkkor

Start/avslut:2016 - 2019

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här: