Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Porträtt av Karl Ståhl
Foto: Göran Ekeberg/AddLight Karl Ståhl Statsepizootolog, professor karl.stahl@sva.se 018-67 41 27

Aktuella projekt

Utveckling av ett verktyg för att mäta ASF-riskindex baserat på spatiotemporal heterogenitet hos värdpopulationen och landskap

Start/avslut:2021 - 2024

Ansvarig :Hyeyoung Kim

VILDSVIN

Datainsamling från ASF-utbrottet i Fagersta- ett akutprojekt

Start/avslut:2024 - 2025

Ansvarig :Karl Ståhl

GRIS
VILDSVIN

Förståelse för smittspridning bland vilda djur – afrikansk svinpest hos vildsvin

Start/avslut:2017 - 2020

Ansvarig :Karl Ståhl

Förbättrad sjukdomskontroll genom ökad aktörsmedverkan - exemplet afrikansk svinpest i norra Uganda

Start/avslut:2018 - 2024

Ansvarig :Karl Ståhl

ASF goes global - ett Nord-Syd-Syd-samarbete för förbättrad sjukdomskontroll

Start/avslut:2020 - 2024

Ansvarig :Karl Ståhl

Vildsvin invid gårdsknuten - hur skyddar vi svenska grisar från afrikansk svinpest?

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Karl Ståhl

Samordning av SARS-CoV2 forskning och beredskap (COVRIN)

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Mikael Leijon

ALLA DJUR

Emerging African swine fever in domestic pigs and wild boar: Understanding pathobiology to inform disease control

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Dolores Gavier-Widén

Modellering av afrikansk svinpest i samarbete mellan SE, DK, NL och FR

Start/avslut:2014 - 2017

Ansvarig :Karl Ståhl

Afrikansk svinpest i småskaliga familjejordbruk – socioekonomiska effekter och möjlighet till kontroll

Start/avslut:2013 - 2017

Ansvarig :Karl Ståhl

Tuberkulos hos alpacka - förberedande studier inför kommande övervakningsprogram

Start/avslut:2014 - 2015

Ansvarig :Karl Ståhl

Schmallenbergvirus: sjukdomsdynamik och betydelse- en unik forskningsmöjlighet mellan den första och andra epidemiska vågen

Start/avslut:2013 - 2014

Ansvarig :Karl Ståhl

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här: