Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Porträtt av Robert Söderlund
Foto: Göran Ekeberg/Add Light Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Aktuella projekt

Källor och smittvägar för shigatoxinbildande E. coli i vegetabilier

Start/avslut:2024 - 2027

Ansvarig :Robert Söderlund

HJORTDJUR
VILDA FÅGLAR
1+

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar...

Start/avslut:2021 - 2024

Ansvarig :Karin Persson Waller

VILDA FÅGLAR
NÖTKREATUR

Stora betande fåglar som möjlig källa till spridning av Salmonella och shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) i livsmedelskedjan

Start/avslut:2022 - 2023

Ansvarig :Robert Söderlund

VILDA FÅGLAR

Profylax mot koccidios hos matfågel

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Eva Wattrang

FJÄDERFÄ

Rödsjuka hos värphöns - profylax och förebyggande åtgärder

Start/avslut:2020 - 2022

Ansvarig :Helena Eriksson

FJÄDERFÄ

Rent mjöl i påsen? - Förekomst av EHEC-bakterier i svenskt vetemjöl

Start/avslut:2020 - 2022

Ansvarig :Robert Söderlund

FÅR
GET
1+

Kartläggning av vita blodkroppar hos höns med single cell RNA-seq

Start/avslut:2022 - 2022

Ansvarig :Robert Söderlund

FJÄDERFÄ

Kartläggning av vita blodkroppar hos höns med single cell RNA-seq (1)

Start/avslut:2022 - 2022

Ansvarig :Eva Wattrang

FJÄDERFÄ

Kolibacillos hos värphöns – karaktärisering av isolat och datainsamling från sjukdomsutbrott i Sverige

Start/avslut:2021 - 2022

Ansvarig :Désirée Jansson

FJÄDERFÄ

Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartners

Start/avslut:2020 - 2021

Ansvarig :Robert Söderlund

GET
FÅR
1+

Rödsjuka hos värphöns - epidemiologi, patogenes och immunitet

Start/avslut:2016 - 2021

Ansvarig :Helena Eriksson

FJÄDERFÄ

Ökad nationell förmåga att tidigt upptäcka smittämnen med avvikande genetiskt mönster vid utbrott i livsmedelskedjan

Start/avslut:2019 - 2020

Ansvarig :Robert Söderlund

Kråk- och måsfåglars roll i lokal spridning av Campylobacter, Salmonella, Yersinia och VTEC

Start/avslut:2017 - 2018

Ansvarig :Robert Söderlund

Effektiv vaccination av värphöns - en förutsättning för hållbar äggproduktion och god djurhälsa i frigående flockar med utevistelse

Start/avslut:2019 - 2019

Ansvarig :Helena Eriksson

FJÄDERFÄ

Assessing the role of the acute phase protein and opsonin MBL in protective immune responses against erysipelas in chickens

Start/avslut:2018 - 2019

Ansvarig :Robert Söderlund

Hur bekämpar hönsens immunceller rödsjukebakterier?

Start/avslut:2018 - 2018

Ansvarig :Robert Söderlund

Rödsjuka - ett sjukdomsproblem i djurvänliga uppfödningsformer för fjäderfä och gris

Start/avslut:2016 - 2019

Ansvarig :Helena Eriksson

FJÄDERFÄ
VILDSVIN
1+

Association mellan sekvenstyper av ekvint herpesvirus 5 (EHV-5) och ekvin multinodulär pulmonär fibros (EMPF) hos hästar

Start/avslut:2017 - 2017

Ansvarig :Robert Söderlund

Molekylärbiologiska arbeten med VTEC och HUSEC

Start/avslut:2014 - 2015

Ansvarig :Robert Söderlund

Högupplöst typning av bakteriella zoonoser för smittspårning vid humanfall och utbrott med misstänkt anknytning till djur

Start/avslut:2015 - 2016

Ansvarig :Robert Söderlund

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här: