Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Porträtt av Ylva Persson
Foto: Göran Ekeberg/AddLight Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Aktuella projekt

När krisen eller kriget kommer - beredskapsplanering i primärproduktionen av svenska livsmedel

Start/avslut:2023 - 2025

Ansvarig :Josefine Elving

TARANDUS-nätverket

Start/avslut:2021 - 2022

Ansvarig :Anna Omazic

REN

Smittsamma klövsjukdomar – uppföljning av behandlingsmetoder

Start/avslut:2022 - 2023

Ansvarig :Annette Backhans

NÖTKREATUR

Den långsamma får- och getdräparen: lentivirus hos små idisslare i Sverige

Start/avslut:2022 - 2025

Ansvarig :Jonas Johansson Wensman

FÅR
GET

Latohop - Stöd till Lettland för tillämpning av den nationella One health-handlingsplanen mot antibiotikaresistens

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Ylva Persson

GRIS
NÖTKREATUR

Klinisk mastit tacka - etiologi och resistens

Start/avslut:2022 - 2022

Ansvarig :Annette Backhans

FÅR

Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar

Start/avslut:2020 - 2024

Ansvarig :Ylva Persson

HJORTDJUR
REN

Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

Start/avslut:2019 - 2021

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR

Optimal antibiotikaanvändning vid akut klinisk mastit hos mjölkkor

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Att möta klimatförändringar i Bangladesh: Utveckling av en säker och lönsam vattenbuffelmjölkkedja från juver till konsument.

Start/avslut:2019 - 2024

Ansvarig :Ylva Persson

EXOTISKA IDISSLARE

Idisslare i en flexibel livsmedelskedja – djurhälsa och livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv

Start/avslut:2021 - 2025

Ansvarig :Ylva Persson

GET
FÅR
2+

Förekomst av MRSA i mjölkgetbesättningar

Start/avslut:2019 - 2020

Ansvarig :Ylva Persson

GET

Utveckling av juverhälsoprogram i mjölkkobesättningar i Bangladesh

Start/avslut:2016 - 2018

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR

Mastit hos mjölkkor i Rwanda: prevalens, etiologi, epidemiologi och mjölkkvalitet

Start/avslut:2019 - 2019

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR

Kan klövspaltsinflammation hos mjölkkor framgångsrikt behandlas med lokalt administrerat salicylsyra?

Start/avslut:2013 - 2017

Ansvarig :Ylva Persson

Subklinisk juverinflammation hos får

Start/avslut:2013 - 2014

Ansvarig :Ylva Persson

Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus - ett hjälp­medel för ost­produce­rande get­besättningar

Start/avslut:2012 - 2014

Ansvarig :Ylva Persson

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här: