Gå direkt till innehåll
Katt sitter på fågelbord i vinterlandskap
Foto: Jacob Rush, CC BY-SA 3.0, creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Fler fall av salmonella hos katt i februari

Senast uppdaterad : 2020-03-03

Under februari drabbades allt fler katter av salmonella, även om det inte alls är på samma nivåer som under 2018 och 2019. Om din katt visar symtom som diarré eller verkar hängig ska du kontakta din lokala veterinär.

I början av året fick SVA in endast ett fåtal uppdrag om att undersöka salmonella hos katt, men under februari ökade antalet och SVA får in prover från flera delar av landet. SVA har hittills påvisat salmonella från cirka 350 katter.

Här på webbplatsen finns också en karta och en tabell över salmonellafall hos katt som uppdateras dagligen.

Småfåglar är trolig smittkälla, och SVA har påvisat salmonella från småfåglar från flera län, exempelvis grönsiskor och domherrar från Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Värmlands län.

– Fåglar av de arter som dyker upp vid fågelborden kan bära på salmonellabakterier. Bakterierna sprids med avföringen och kan smitta ned flera fåglar om de kommer i kontakt med ytor eller foder som förorenats, säger Elina Lahti, epidemiolog på SVA.

Om din katt visar symtom

Har din katt visat symtom som diarré eller verkat hängig? Kontakta i så fall din veterinär som får göra en klinisk bedömning.

Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att ha ett fågelbord som är konstruerat eller placerat på ett sätt så att katter inte kommer åt det. Andra källor till salmonellasmitta än småfåglar kan vara rått kött, smittat kattfoder, smågnagare och miljön.

Tvätta händerna för att undvika smitta

Med genetiska metoder har SVA tillsammans med andra myndigheter visat att salmonellastammar från småfåglar, katter och människor matchar varandra under just den här tiden på året.

För att undvika smittan från salmonellasmittade fåglar och katter är det viktigt att tvätta händerna om du varit i kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att du gjort rent kattlådor och fågelbord.

Elina Lahti

Epidemiolog

Foto: Göran Ekeberg/AddLight