Gå direkt till innehåll
Bilden visar Jens Mattsson med det ledamotsbrev han erhållit av Lisa Sennerby Forsse.
Jens Mattsson erhåller sitt ledamotsbrev ur preses Lisa Sennerby Forsses hand. Foto: ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Jens Mattsson invald i KSLA

Sidan granskades senast : 2019-01-30

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har hållit sin 207:e högtidssammankomst måndagen den 28 januari 2019. Generaldirektör Jens Mattsson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), valdes in som ny ledamot i akademien. Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 640 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.K.H. Kronprinsessan Victoria och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Mat, smak och hälsa.

Därefter valdes en ny hedersledamot in i akademien och 17 nya svenska ledamöter, däribland Jens Mattsson, samt fem utländska ledamöter. Samtliga ledamöter (utom en som var frånvarande) erhöll sina ledamotsbrev ur preses Lisa Sennerby Forsses hand. Hon var tidigare bland annat rektor vid SLU.

Efter denna ceremoni utsågs årets pris- och belöningsmottagare, vilka hade äran att ta emot sina priser ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand.