Gå direkt till innehåll
Vildsvin.
Vildsvin. Foto: Shutterstock 355765874

Nya fynd av ovanlig salmonella bland vildsvin

Sidan granskades senast : 2020-12-02

Nya fynd av den ovanliga typen av salmonella, Salmonella Choleraesuis har konstaterats på vildsvin på två olika platser i Sverige. Ett vildsvin i trakterna runt Lund i Skåne samt två vildsvin som hållits i ett hägn i Sörmland. Samtliga 14 vildsvin som fanns i vildsvinshägnet har avlivats. Inga nya fall av Salmonella Choleraesuis på tamgrisar har konstaterats.

Viktigt med övervakning av vildsvin

Arbetet med att kartlägga hur utbredd smittan är bland vildsvin pågår, Detta görs som en följd av att smittan konstaterades på en tamgrisbesättning i september. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ansvarar för övervakningen som omfattar provtagning av vildsvin i hela landet som påträffas döda eller sjuka, och i det område i Skåne där smittan tidigare påträffats på vildsvin provtas dessutom vildsvin som skjuts vid jakt. SVA har hittills fått in prover från sammanlagt ett 50-tal vildsvin för analys varav fyra, samtliga påträffade sjuka eller döda, hittills varit positiva för den aktuella serotypen.

Jägare och allmänhet uppmanas att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin. Anmälan kan göras via  rapporteravilt.sva.se.

– Smittan finns i vildsvinspopulationen. Den fortsatta övervakningen görs för att få en uppfattning om hur vanlig den är och var den förekommer, säger epidemiolog Cecilia Hultén på SVA.

Inga fler tamgrisar smittade

I september konstaterades Salmonella Choleraesuis på en tamgrisbesättning i Skåne. Jordbruksverket fattade beslut om spärr av den aktuella gården och sanering pågår. Inga nya fall av den aktuella salmonellatypen har sedan dess konstaterats på tamgris.

De nya fallen av Salmonella Choleraesuis på vildsvin tydliggör vikten av att grishållare arbetar aktivt med smittskyddsåtgärder.

– Att vi nu har fler fall av konstaterad smitta med Salmonella Choleraesuis bland vildsvin på olika platser i landet är naturligtvis allvarligt. Det är mycket viktigt att den som håller tamgrisar skyddar sin besättning från alla kontakter med vildsvin. Utöver risken för Salmonella Choleraesuis är det också en viktig åtgärd i det långsiktiga arbetet för att förhindra att svenska tamgrisar smittas av virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som finns i flera EU-länder, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Bakterier dör vid tillagning

För konsumenter är det som alltid viktigt att hålla god hygien i köket och att genomsteka köttfärs.

– Salmonella och andra sjukdomsframkallande bakterier som kan finnas på rått kött från vildsvin eller andra djur dör vid tillagning, men det är alltid viktigt att ha god hygien i köket och att genomsteka malet kött, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Fakta om Salmonella Choleraesuis

  • I mitten av september upptäcktes Salmonella Choleraesuis i en gyltproducerande besättning i Skåne. Besättningen spärrades och nu pågår smittbekämpning och uppföljande provtagningar innan spärren kan hävas.
  • SalmonellaCholeraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har före årets konstaterade fall inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
    Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.

Kontaktuppgifter för journalister

Katharina Gielen

Bitr. avdelningschef, djuravdelningen

Jordbruksverket

Foto: Göran Ekeberg/AddLight