Gå direkt till innehåll
Duvor.
Minimera direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Duvorna på bilden har inget med den smittade besättningen i Kalmar att göra. Foto: SVA

Newcastlesjuka hos tamduvor i Kalmar

Senast uppdaterad : 2020-03-06

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats i en besättning med 80 rasduvor utanför Kalmar. Jordbruksverket har spärrat besättningen och infört restriktioner för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har analyserat fem döda duvor efter att en stor andel dött i besättningen. Duvorna hade en sjukdomsframkallande variant av aviärt paramyxovirus typ 1 (APMV-1) som benämns newcastlesjuka när det drabbar fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

Sverige är tillsammans med Finland och Estland de enda länder inom EU som inte vaccinerar kommersiella fjäderfän mot newcastlesjuka. I Sverige råder ett generellt förbud att vaccinera mot epizootisjukdomar och därmed även newcastlesjuka. Sedan 1985 är det dock obligatoriskt att tävlingsduvor som ska delta i flygningar eller utställningar vaccineras mot sjukdomen. Duvor är känsliga mot viruset och utgör en potentiell smittrisk för den svenska fjäderfäpopulationen och därför behövs vaccination. Vaccinationen ska utföras och intygas av utbildade vaccinatörer med ett vaccin som tillhandahålls från SVA.

Aviärt paramyxovirus typ 1 finns, liksom fågelinfluensavirus hos vilda fåglar. Vintern är en riskperiod för både newcastlesjuka och fågelinfluensa eftersom viruset har längre överlevnadstid då i miljön.

– Du som har tamfåglar bör därför vara extra noga med att minimera direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. En effektiv åtgärd är att tvätta händerna och byta skor innan du går in till dina djur så att du inte får med dig smittämnet, säger epidemiolog och veterinär Malin Grant vid SVA.

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under Epizootilagen. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.