Gå direkt till innehåll
Bild på ett vildsvin.
Vildsvin. Foto: Shutterstock.

Vildsvin till fler tallrikar

Senast uppdaterad : 2021-01-13

Konsumenterna ska få större tillgång till svenskt vildsvinskött – det är syftet med regeringens så kallade vildsvinspaket.

Genom Vildsvinspaketet vill regeringen underlätta för jägare och företag att få ut inhemskt vildsvinskött på marknaden. Det ska bland annat förenkla för jägare att kunna sälja vildsvin direkt till konsumenter och detaljhandlare. Syftet är att vildsvinsköttet ska tas tillvara som en tillgång i högre grad än idag. Satsningen utgör en del av den nationella livsmedelsstrategi som riksdagen har beslutat om.

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har alla uppdrag inom vildsvinspaketet. Myndigheterna arbetar tätt tillsammans och har regelbundna avstämningar.

SVA utreder förutsättningarna för ett digitaliserat system för spårbarhet av kött. SVA:s uppdrag ska rapporteras i februari 2022.

– Vildsvin kan vara bärare av trikiner och, i vissa områden i Sverige, ha höga halter av cesium. Det skiljer dem från annat vilt och innebär att de måste testas för just detta och det är bland annat därför spårbarhet är viktigt. I SVA:s uppdrag tittar vi på förutsättningar för ett digitalt spårsystem av vildsvinskött för alla aktörer i livsmedelskedjan. Det handlar bland annat om attityder, tekniska lösningar samt juridiska och ekonomiska frågor, säger Anna Malmsten, projektledare på SVA.

Övriga myndigheters uppdrag

Livsmedelsverket utreder bland annat möjligheter för ett subventionssystem för trikin- och cesiumprov, och nya lagförslag för att öka möjligheten till småskalig försäljning av vildsvinskött.

Länsstyrelserna ska kartlägga befintliga uppsamlingscentraler och anpassa ett IT-system för registrering av jägare som säljer vildsvinskött. Dessutom arbetar de med att revidera regionala och lokala förvaltningsplaner för vildvin.

Jordbruksverket arbetar bland annat med att utlysa pengar som till exempel syftar till ökad marknadsföring, kommunikation och samarbete inom livsmedelskedjan, samt för att öka andelen vildsvinskött som serveras i offentliga kök.

Myndigheterna arbetar även med att vidareutveckla smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad besättning gris” med stöd av Jordbruksverket, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest.

Under 2025 kommer Jordbruksverket att utvärdera alla åtgärder som har varit en del av Vildsvinspaketet.