Gå direkt till innehåll
Graf med linjer i olika färger.
Exempel på visualisering av sökning i SvarmIT.

Antibiotikaveckan – SvarmIT

Sidan granskades senast : 2023-11-21

Kontinuerlig övervakning spelar en avgörande roll i arbetet med att stoppa och förhindra spridning av antibiotikaresistens. Men data från övervakningen måste visualiseras för att bli användbar.

Oskar Nilsson är laboratorieveterinär på SVA och nav i det multidisciplinära utvecklingsarbetet.

– Varje år analyserar vi på SVA cirka 12 000 prover från djur för förekomst av antibiotikaresistenta bakterier och presenterar resultatet i en årlig rapport. Men vi vill göra data mer sökbara, mer tillgängliga, interoperabla (användbara i fler sammanhang) och återanvändbara. Sedan ett par år utvecklar vi ett webbaserat interaktivt verktyg, SvarmIT, där alla som vill kan följa hur trenderna gällande antibiotikaresistensen bland bakterier hos djur i Sverige utvecklar sig, säger Oskar Nilsson.

Sedan den första lanseringen 2021 har olika experter på SVA – bakteriologer, resistensexperter, datavetare, epidemiologer – fortsatt att förbättra och utöka utbudet av de data som visas i verktyget. Som ett resultat av detta finns det nu ett automatiserat arbetsflöde som hämtar och analyserar resistenstestresultaten från labbet varje dag. På SVA:s webbsida läggs resultaten ut för 10 olika bakteriearter, inklusive indikatorn Escherichia coli.

– Vi planerar att ytterligare utöka utbudet av data och funktioner i SvarmIT, såsom multiresistensfrekvensen för varje bakterieart och de genetiska bestämningsfaktorerna för resistensen. Med ett kontinuerligt arbete räknar vi med att SvarmIT kommer att stärka AMR-övervakningen i Sverige, fungera som ett beslutsstöd för veterinärer som arbetar i fält och belysa om det finns behov av att etablera kontrollåtgärder eller riktade övervakningsaktiviteter, avslutar Oskar Nilsson.

Kontakt

Oskar Nilsson

Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light