Gå direkt till innehåll
Bild på älgko
Älgko

Nytt fall av CWD

Sidan granskades senast : 2020-09-24

Sveriges fjärde fall av avmagringssjuka (CWD) har bekräftats. Det handlar om en 14 år gammal älgko i Robertsfors i Västerbotten. CWD är en sjukdom som leder till avmagring och död hos hjortdjur som älg, ren och kronvilt.

Olika varianter av sjukdomen

Avmagringssjuka finns i dels smittsamma varianter, dels varianter som förefaller vara mindre smittsamma och eventuellt är spontant uppkomna förändringar i hjärnan. Det finns ingen enskild analysmetod som kan avgöra om de fall som hittats på älg är en smittsam variant av sjukdomen eller inte. Svaret kan man bara få på sikt genom att provta många djur och kombinera olika diagnostiska test.

De svenska fallen

Sedan våren 2019 har det i Sverige nu upptäckts avmagringssjuka på sammanlagt fyra älgar i Arvidsjaur, Arjeplogs och Robertsfors kommuner; samtliga djur var mellan 10 och 16 år gamla. Hos samtliga har provet från hjärnan visat CWD-prioner medan lymfknutan inte gjorde det. Samma mönster har också setts på älgar i Norge och Finland. Hypotesen är att detta handlar om spontant uppkomna, icke smittsamma fall hos äldre djur, utan känd orsak.

Ytterligare provtagning viktig

I Sverige genomförs en nationell övervakning för CWD på älg, ren, kronvilt och rådjur. Det har också gjorts en utökad övervakning i Norrbotten på älg och ren. Ytterligare provtagning planeras nu med anledning av det nya fallet. Det exakta området för denna provtagning och vilka djur som ska provtas kommer att avgöras inom kort. Jordbruksverket kommer då att gå ut med mer information till de berörda i området.
- Provtagningen är viktigt för att få mer underlag för våra bedömningar av sjukdomen. Alla som samlar in prover gör en mycket viktig insats för våra hjortdjurspopulationer, säger Karolina Wall på Jordbruksverket.

Kontaktperson på SVA

Erik Ågren

Bitr. statsveterinär

porträtt på erik

Foto: Göran Ekeberg/AddLight