Gå direkt till innehåll

Övervakningen av Chronic Wasting Disease (CWD) går in i ett nytt skede

Den av EU beslutade övervakningsinsatsen av Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka hos hjortdjur som sjukdomen heter på svenska, som pågått sedan 2018 är nu avslutad. Provtagning av sjuka djur fortsätter dock och djur som har symtom på CWD ska även fortsättningsvis rapporteras och provtas. EU kommer nu även utvärdera den redan genomförda övervakningen som kan komma att återkomma i annan form. Ett stort tack till alla som redan bidragit med att rapportera sjuka djur och att skicka in prover!