Gå direkt till innehåll

Smart klimat för kalven

Klimatförändringarna med ökad risk för extremväder, som till exempel skyfall eller extrem torka gör att det finns behov av att anpassa uppfödningen av kalvar till framtidens klimat. Några av de utmaningar som djurhållningen står inför är smittspridning av nya sjukdomar, värmestress, stallar för ett förändrat klimat, ändrad foderodling och betesdrift och tillfällig flytt av djur på grund av extremväder.

En genomgång av det viktigaste för kalvars hälsa och välfärd i ett förändrat klimat gjordes i ett projekt finansierat av SMHI under 2020. Deltagarna kom från SVA, Länsstyrelsen Västra Götaland, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Växa Sverige, Gård&Djurhälsan och Distriktsveterinärerna.

Klimatanpassning för kalvar

En grupp kalvar i en kalvbox i ett stall.
Kalvar i gruppbox. Foto: Emma Hurri/SVA

Här kan du som djurägare, rådgivare eller veterinär hitta information om vilka anpassningar i kalvarnas miljö och skötsel som behöver extra fokus vid blött, varmt eller kallt väder. Det finns också råd om vad du bör tänka på vid om- eller nybyggnation av kalvstall. Kalvens behov av att bli rätt näringsförsörjd samt en torr och ren miljö kräver olika anpassningar efter väderlek. Svängningar i vädret kan ge olika utmaningar för stallar och skötsel, ett kalvstall ska kunna klara både kyla, värme, fukt och vind.

För varje fokusområde enligt ovan finns kritiska punkter listade, dessa kan användas som en utgångspunkt till avstämning och förberedelse på gården under året. De olika områdena blir också en utgångspunkt för en ökad medvetenhet om kalvars behov av ”kläder efter väder”. Förhoppningsvis kan checklistan bli en bra utgångspunkt för diskussion av anpassningar i kalvens miljö och skötsel, mellan djurägare, rådgivare, veterinärer och myndigheter. Åtgärder/insatser bör anpassas och utvärderas på gårdsnivå.

De extra åtgärder som behövs vid olika typer av klimat förutsätter att kalvarna är friska och får den grundläggande skötsel och utfodring som är nödvändig för att kalvarna ska växa och må bra. Under rubrikerna kalvning, råmjölk, mjölk, foder, skötsel och smittskydd på www.kalvportalen.se kan du läsa mer om hur du tar hand om dina kalvar på bästa sätt.

Hur kalvarna trivs och klarar olika temperaturer är viktigt att tänka på. Kalvar är känsligare än andra djur för drag och fukt. Vilka temperaturer kalven klarar beror på fler faktorer än enbart vad termometern visar, drag, fukt och svängningar i temperatur gör dem känsligare för sjukdom. Utfodringsintensiteten har också stor betydelse för kalvens trivsel och motståndskraft mot väderlek och temperatur. En välfungerande ströbädd är också viktigt under alla olika väderförhållanden. Ströbädden ska ge kalven en torr och mjuk yta att ligga på, men bidrar också till isolering och hjälper kalven att hålla sig varm. Vid användning av halm ska kalven kunna bädda ner sig, vilket innebär att mängden strö bör vara minst 10–15 cm. Man använder ibland begreppet ”Ströbäddspoäng” (Nesting Score) när man anger hur mycket strö som kalvarna ska ha. Skalan är en trestegsskala, där det högsta värdet innebär att kalvens ben inte syns när kalven ligger ner.

Så här klarar kalvar olika temperaturer:

 • Termoneutral zon är 10–26 grader för en nyfödd kalv, då behövs inga extra insatser
 • När kalven är en månad är termoneutral zon 0–23 grader
 • Temperaturer över eller under gör att kalven har ett högre energibehov och riskerar att tappa hull och tillväxt samt att bli sjuk
 • Extra stressande för kalven är temperaturväxlingar (³ fem grader/dygn)
 • Läs mer om temperatur på kalvportalen.se

Mer information om klimatanpassningar:

Blött och fuktigt – att tänka på

Framtida klimatförändringar kan innebära mer nederbörd under vinterhalvåret och mer extrem nederbörd som skyfall. Vi kan behöva anpassa uppfödning och inhysning av kalvar till mer fuktigt klimat. Här är ventilation väldigt viktig, den ska vara dimensionerad efter antal djur som vistas i utrymmet. Fukt ska kunna ventileras ut och det ska vara tillräcklig och fungerande luftväxling i stallet. Läs mer om ventilation på kalvportalen.se.

I de fall kalvhyddor används är det av yttersta vikt att man placerar dessa på en väldränerad plats med lagom lutning så att överflödigt vatten och urin kan dräneras bort. Underlaget bör antingen vara hårdgjort eller belagt med grus, men hårdgjort (gjuten platta) är att föredra då det underlättar rengöring och desinfektion. Ett tak över kalvhyddorna rekommenderas också då det skyddar både foder och bädd ifrån väta. Kalvhyddorna ska vara väl försedda med halm så att kalven skyddas från fukt. Läs mer om inhysningssystem på kalvportalen.se.

De viktigaste att fundera över i kalvens miljö och skötsel vid blött väder:

Kalvhyddor utomhus

 • Dränering – tillräcklig och fungerande
 • Ströbädden ska vara torr och ren
 • Skydda fodret ifrån fukt
 • Belysning för tillsyn

Övrigt

 • Ventilation – kontrollera att den fungerar väl och att kalvarna inte utsätts för drag
 • Extra värme kan behövas, till exempel kalvtäcke eller värmelampa i kalvbox
 • Utfodring av mjölk – var extra noga med hygien och rätt temperatur på mjölken vid temperaturer under fem till tio grader
 • Ökad mjölkgiva genom ökad mängd vid varje tillfälle eller en extra utfodring mitt på dagen
 • Tillräcklig belysning för tillsyn och arbete med djuren
 • Torr halmbädd – kalvens ben ska inte synas för högsta ströbäddspoäng, 10–15 cm halm
 • Rent vatten, läs mer på kalvportalen.se

Värme (mer än 25 grader) – att tänka på

En kalv ligger på en halmbädd i en kalvhydda.
Placera en kalvhydda så att hyddan bidrar med skugga på den varma årstiden. Foto: Emma Hurri/SVA

Framtida klimatförändringar kan innebära mer extrem värme under sommarhalvåret och mer torka och höga temperaturer som följd. Vi kan behöva anpassa uppfödning och inhysning av kalvar till ett varmare klimat. Här är ventilation väldigt viktig, den ska vara dimensionerad efter antal djur som vistas i utrymmet. Värme ska kunna ventileras ut och det ska vara tillräcklig och väl fungerande luftväxling i stallet. Läs mer om ventilation på kalvportalen.se.

Kalvar kan drabbas av värmestress och få symtom som minskat foderintag, nedsatt immunförsvar och nedsatt tillväxt. Läs mer om värmestress på kalvportalen.se.

I de fall kalvhyddor används är det av yttersta vikt att man placerar dessa på en väl genomtänkt plats så att hyddan bidrar med skugga på den varma årstiden. Om kalvhyddan är tillverkad i ett transparent material måste den stå i skugga under sommaren för att förhindra värmestress hos kalven.  Ett tak över kalvhyddorna rekommenderas då det skyddar foder och kalvar från att direkt sol. Läs mer om inhysningssystem på kalvportalen.se.

De viktigaste att fundera över i kalvens miljö och skötsel vid extremt varm väder:

Kalvhyddor utomhus

 • Tak som ger skugga över hyddor och foder
 • Kallt och rent dricksvatten under hela dygnet
 • Ströbädden ska vara torr och ren
 • Placering av hyddorna, inte i direkt sol

Övrigt

 • Ventilation – kontrollera att den fungerar väl och att kalvarna kan få svalka
 • Tillgång till rent dricksvatten dygnet runt, läs mer på kalvportalen.se
 • Utfodring av mjölk – var extra noga med hygien, diska hinkar och nappar varje dag
 • Ökad mjölkgiva, genom ökad mängd vid varje tillfälle eller en extra utfodring mitt på dagen
 • Extra tillsyn för att övervaka att kalvarna klarar av värmen
 • Torr halmbädd
 • Flugbekämpning
 • Nytt kraftfoder varje dag
 • Hantera kalvarna på morgonen, till exempel flytt, avhorning eller andra stressmoment
 • Ändra utfodringstider, ge mjölk tidigt på morgonen eller extra sent på kvällen

Kyla (under noll grader) – att tänka på

Även om framtida klimatförändringar kan innebära mer nederbörd och mer extremvärme så har vi fortfarande perioder med kyla och snö under vinterhalvåret i hela landet. Vi kan behöva anpassa uppfödning och inhysning av kalvar under dessa perioder med kyla, temperatur under noll grader eller temperaturer runt 5–10 grader i samband med vind och fukt. Ventilation är viktig, den ska vara dimensionerad efter antal djur som vistas i utrymmet, vara tillräcklig och ge väl fungerande luftväxling i stallet. Läs mer om ventilation på kalvportalen.se.

Kalvarnas päls isolerar mot kyla genom att “fånga” ett lager luft. I regn och snö blöts pälsen ned vilket minskar pälsens isolerande funktion och ökar kalvens värmeförluster. Pälsens isolering fungerar också sämre om den är täckt av lera eller gödsel, vilket innebär ett ökat energibehov hos kalvar med ökad grad av ler- och gödseltäckt päls. Kalven ska hållas torr och ren och ha en torr liggplats.

I de fall kalvhyddor används är det av yttersta vikt att man placerar dessa på en väldränerad plats med lagom lutning så att överflödigt vatten och urin kan dräneras bort. Underlaget bör antingen vara hårdgjort eller belagt med grus, men hårdgjort (gjuten platta) är att föredra då det underlättar rengöring och desinfektion. Ett tak över kalvhyddorna rekommenderas också då det skyddar både foder och bädd ifrån väta som snö. Läs mer om inhysningssystem på kalvportalen.se.

De viktigaste att fundera över i kalvens miljö och skötsel vid extrem kyla:

Kalvhyddor utomhus

 • Tak som ger skydd mot nederbörd som snö
 • Ströbädden ska vara torr och ren samt djup
 • Placering av hyddorna, blåst och snö ska inte kunna komma in i hyddan

Övrigt

 • Ventilation – kontrollera att den fungerar väl och att kalvarna inte utsätts för drag
 • Utfodring av mjölk – rätt temperatur
 • Ökad mjölkgiva, genom ökad mängd vid varje tillfälle eller en extra utfodring mitt på dagen
 • Extra tillsyn för att övervaka att kalvarna klarar av kylan
 • Torr halmbädd, kalven ska kunna bädda ner sig så att benen inte syns
 • Skydd mot vind – genom gardin eller vindnät
 • Kalvtäcke
 • Tillskottsvärme – möjlighet att sätt upp värmelampa i kalvboxar
 • Uppvärmt dricksvatten – kalvarna dricker mer om vattnet är ljummet, läs mer på kalvportalen.se

Bygga om eller bygga nytt – att tänka på

Framtida klimatförändringar kan innebära mer extrem värme under sommarhalvåret och mer nederbörd och fukt under vinterhalvåret. Vi behöver anpassa byggnader för uppfödning och inhysning av kalvar till ett förändrat klimat. Ventilation är väldigt viktigt, den ska vara dimensionerad efter antal djur som vistas i utrymmet, vara tillräcklig och ge väl fungerande luftväxling i stallet under årets alla dagar. Läs mer om ventilation på kalvportalen.se.

Det kan vara en utmaning att få till en god stallmiljö som fungerar året runt. Det finns mycket att tänka på som ventilation, ljus, temperatur, luftfuktighet, ammoniak med mera. Läs mer om stallmiljö på kalvportalen.se.

I de fall kalvhyddor används är det av yttersta vikt att man placerar dessa på en väl genomtänkt plats så att hyddan bidrar med skugga på den varma årstiden och skydd för nederbörd och vind andra tider på året. Om kalvhyddan är tillverkad i ett transparent material måste den stå i skugga under sommaren för att förhindra värmestress hos kalven. Ett tak över kalvhyddorna rekommenderas då det skyddar foder och kalvar både sol och nederbörd. Läs mer om inhysningssystem på kalvportalen.se.

Om du planerar att bygga ett nytt kalvstall rekommenderas att ta kontakt med en byggnadsrådgivare och en veterinär kunnig inom smittskydd. Det finns flera saker att tänka på för framtida kalvuppfödning, vatten är en del som diskuteras mycket. Fundera över vattentillgång där stallet ska byggas. Vad händer vid vattenbrist, kan man samla vatten till djuren från tak eller på andra sätt. Om du har kommunalt vatten, hör med din kommun – vad händer med vattentillgången till ditt lantbruk vid en eventuell vattenbrist.

De viktigaste att fundera över för ett bra stallklimat för kalven:

Kalvhyddor utomhus

 • Tak som ger skydd mot nederbörd som snö och regn samt skugga
 • Ströbädden ska vara torr och ren
 • Placering av hyddorna, blåst och regn ska inte kunna komma in i hyddan
 • Dränering – vatten och urin ska kunna rinna bort från underlaget

Ventilation

 • Tillräcklig och fungerande luftväxling i stallet
 • Tänk på risken för kallras och drag

Byggnaden

 • Ge skugga varma dagar
 • Väderskydd som till exempel gardiner eller vindnät
 • Isolerat tak är bra både vid värme och kyla
 • Gott om plats för kalvarna, ha extra utrymme för eventuella kalvningstoppar
 • Kalvar bör hållas i små grupper, speciellt under mjölkperioden. Helst 2–4 kalvar per grupp, läs mer mer om kalvar i grupp på kalvportalen.se.
 • Belysning för att kunna sköta kalvarna och ha god tillsyn
 • Möjlighet till extra värme i en del av stallet, till exempel för sjukboxar
 • Frostfritt vatten

Vind

 • Kalvhyddor kan behöva förankras, de ska inte riskera att blåsa iväg
 • Vid vissa tillfällen kan det behövas extra skydd för vind, se över tak och fundera på om extra förankring är nödvändig
Sidan granskades senast : 2024-03-25