Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om Salmonella Choleraesuis - Övervakningen

Med anledning av fyndet av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne och hos hägnade vildsvin i Södermanland under hösten 2020, önskade man undersöka om salmonellatypen förekom hos frilevande vildsvin, först i närområdet och under 2021-2022 även i övriga delar av landet.