Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om Salmonella choleraesuis - Övervakningen

Med anledning av fyndet av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne och hos hägnade vildsvin i Södermanland under hösten 2020, önskade man undersöka om salmonellatypen förekom hos frilevande vildsvin. Provtagning av jagade vildsvin inleddes först i närområdet till utbrotten och under 2021-2022 utökades detta även till övriga delar av landet. Den insamling av prov från vid jakt fällda vildsvin som genomfördes med jägarnas hjälp är nu avslutad. Provtagning av fallvilt av vildsvin från hela landet pågår fortfarande.

 

Sidan granskades senast : 2022-03-10