Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om Salmonella Choleraesuis – Övervakningen

Med anledning av fyndet av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne och hos hägnade vildsvin i Södermanland under hösten 2020, önskade man undersöka om salmonellatypen förekom hos frilevande vildsvin på fler platser i landet. Provtagning av jagade vildsvin inleddes först i närområdet till utbrotten och utökades därefter även till övriga delar av landet. Provtagning av fallvilt av vildsvin och från vildsvin fällda vid jakt från hela landet pågår fortfarande.

 

Sidan granskades senast : 2024-01-19