Gå direkt till innehåll

Klimatförändring - effekt och anpassning

Klimatförändringen påverkar alla delar av djurhållningen, inklusive vattenbruket. Tillsammans kan vi förbereda oss för att möta de förändringar som sker, mildra effekterna av klimatförändringen och bidra till en hållbar utveckling.  

SVA:s arbete syftar till friska djur. Friska djur är mer produktiva och effektiva. Det bidrar i sig till att minska de negativa effekterna på klimatet. Vi samlar kunskap om hur förändringar i klimat och miljö påverkar djurens hälsa. På så vis kan vi bidra till samhällets förmåga att förebygga och hantera de risker och konsekvenser som uppstår.

Vi: 
• Övervakar hur smittämnens utbredningsområde och spridningsmönster förändras.
• Tar fram metoder för att motverka och bekämpa dessa smittämnen.
• Har beredskap och expertkompetens kring hur klimatförändringarna påverkar tillgång och kvalitet på foder och vatten.
• Forskar och nätverkar aktivt för att bättre förstå hur förändringar i natur och miljö såväl i Sverige som globalt påverkar våra expertområden.