Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Parapoxvirus hos häst

  Häst

  Parapoxvirus hos häst (ekvint parapoxvirus, EqPPV) har påvisats hos hästar i Finland med sårig hudinflammation på benen, så kallad mugg och rasp. SVA kan analysera virusprover från huden om sjukdomen misstänks.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  I Sverige är det ännu okänt om parapoxvirus hos häst (ekvint parapoxvirus, EqPPV) förekommer bland hästar med hudsjukdom. Det är ett nytt parapoxvirus som har påvisats hos hästar i Finland med sårig hudinflammation på nedre delen av benen, så kallad mugg och rasp. I december 2021 – mars 2022 rapporterades om ett stort utbrott bland travhästar i Finland, där hundratals hästar i ett fyrtiotal stall drabbades.

  Förekomst av parapoxvirusinfektion har påvisats hos andra djurslag i Sverige, som nötkreatur (bovin papulär stomatitvirus, falska kokoppsvirus), alpacka, får (orfvirus), get och ren.

  Symtom

  Hästen får smärtsamma hudskador med blåsor, varfyllda blåsor (pustler) och krustor, och bensvullnad. Ett klart (seröst) eller varigt (purulent) sekret ses från blåsorna så småningom. Under ett utbrott i Finland som beskrivits var hudskadorna främst i karleden. Hästarna blir ofta halta av de smärtsamma såren och många får även sekundära bakteriella infektioner. De kliniska symtomen beskrivs som långvariga.

  Smittämne

  Parapoxvirus hos häst (ekvint parapoxvirus, EqPPV) är ett nyligen beskrivet parapoxvirus. Parapoxvirus är ett virussläkte som hör till virusfamiljen Poxviridae och består av fem tidigare erkända virusarter: bovin papulär stomatitvirus (BPSV), gråsälpoxvirus, orfvirus (ORFV), falska kokoppsvirus (PCPV) och kronhjortspoxvirus.

  Smittvägar

  Virus sprids via direktkontakt mellan sjuka hästar, men även indirekt, till exempel via kontaminerade föremål och händer. Då detta är ett nytt virus på häst är alla smittvägar inte är kartlagda i detalj. EqPPV anses vara väldigt smittsamt. Upp till en tredjedel av hästar i de drabbade stallen från det finska utbrottet blev sjuka.

  Hur länge EqPPV kan överleva i miljön är än så länge okänt, men övriga virus från samma virusfamilj (t. ex. orf) verkar vara väldigt motståndskraftiga och under optimala förhållanden (kylig och torr miljö) uppskattas de kunna bevara sin infektionsduglighet under månader eller flera år. Vid värme och fukt förkortas virusets livslängd.

  Patogenes

  Parapoxvirus är ett epiteliotropiskt virus, alltså ett virus som förökar sig i epitelceller i huden och slemhinnan och ger upphov till smärtsamma lesioner (blåsor, pustler, krustor). Vanligtvis självläker lesionerna inom 4–6 veckor, men om de blir sekundärinfekterade med bakterier fördröjs läkningen.

  Diagnos

  SVA har en PCR-analys för parapoxvirus, som har utvärderats 2023 mot prover från hästar i det finska utbrottet. Läs mer: Parapoxvirus (PCR)

  Differentialdiagnos

  Differentialdiagnoser är andra orsaker till mugg och rasp, benskabb, skabb, bakterieinfektion, och andra hudåkommor med lokalisation kring nedre delen av benet.

  Provtagning

  Krustor i provrör, E-svabb/svabb från sår, blåsinnehåll

  Behandling

  Understödjande behandling. Det finns ingen behandling riktad mot själva viruset. Vanligtvis självläker lesionerna inom 4–6 veckor, men om de blir sekundärinfekterade med bakterier försenas läkningen och lokal eller systemisk antibiotikabehandling kan i vissa fall behövas.

  Isolering

  Infekterade djur bör kontaktisoleras tills såren är läkta.

  Stallrengöring och desinfektion

  Stallet städas noggrant och får torka ut ordentligt. Hästarnas utrustning rengörs noggrant för att inte återsmitta eller smitta nya djur.

  Profylax

  Då detta är en kontaktsmitta, bör infekterade hästar hållas isolerade från de friska. Det finns inte något vaccin mot EqPPV hos häst.

  Prognos

  Prognosen för tillfrisknande anses vara god.

  Zoonosaspekt

  Samtliga parapoxvirus anses kunna smitta människor, det vill säga de har en zoonotisk potential. Rapporter om zoonotisk potential finns för till exempel BPSV, ORFV och PCPV. Första gången hästdjur misstänktes vara en smittkälla för parapoxvirus var när virus påvisades hos två människor med hudlesioner i USA 2015. Patienterna hade haft nära kontakt med hästar och åsnor. I ett finskt utbrott drabbades hundratals hästar i ett fyrtiotal stall och en del människor som hade varit i kontakt med hästarna rapporterade hudlesioner. Dock blev det inte konfirmerat att hudlesionerna hos dessa människor orsakades av EqPPV.

  Vad säger lagstiftningen?

  Parapoxvirus på häst är inte listat som anmälningspliktig djursjukdom.

  Beställ SVA:s analyser

  Parapoxvirus-PCR

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10-pack - SVA

  Provtagningspinne eSwab regular, 50-pack - SVA

  Mjölkrör, 10-pack - SVA

  Mjölkrör, 80-pack - SVA

  Mjölkrör, 6 x 80-pack - SVA