Gå direkt till innehåll

Lathund för besiktning och provtagning av björn

Denna lathund gäller för licensjakt samt skyddsjakt i de fall där helkropp ej skickas till SVA. När björnar fälls under licensjakt eller skyddsjakt där djuret får behållas av markägare eller jakträttsinnehavare utförs undersökningar, provtagning och märkning av länsstyrelsens personal varpå prover och data sedan skickas till SVA. 

Här kan du ladda ner vår lathund för besiktning och provtagning av björn (pdf) 

Björnar fällda under § 28 samt björnar som polisen hanterar – dvs fallvilt (hittad död björn), trafikskadad/-dödad björn, samt björn som påskjuts med stöd av 40 c § Jaktförordningen (djurskyddsskäl), 9 § Jaktlagen (avlivad efter beslut av Polis, vid fara/skada) eller 24 kap 4 § Brottsbalken (nöd) – skickas som helkropp till SVA.

Så fylls besiktningsblanketten i

Använd blanketten Besiktning av björn fälld vid jakt (pdf). Se till att du har aktuell version då blankett och lathund justeras med jämna mellanrum.

Grunduppgifter om jakttillfället fylls i av skytt. Dessa uppgifter fylls primärt i av skytt och jaktledare och blanketten lämnas sedan till länsstyrelsens besiktningsperson som registrerar relevanta uppgifter i Rovbase.

Besiktning, provtagning och märkning fylls i av länsstyrelsens personal. Dessa delar av besiktningsblanketten fylls i av länsstyrelsens besiktningsperson som sedan registrerar relevanta uppgifter i Rovbase.

Skicka blanketten tillsammans med prover. Besiktningspersonen sänder en kopia av blanketten till SVA tillsammans med proverna som tas vid besiktningen. Lägg blanketten i medföljande skyddspåse så att den inte blir blöt och oläslig.

Så packar och skickar du prover och data

 1. Proverna packas i förpackningar som erhålls av SVA genom beställning via rovdjur@sva.se.
 2. Samtliga prover läggs var för sig i väl förslutna förpackningar som märks upp med medföljande etiketter. Alla prover (förutom skinnremsa) läggs i en samlingspåse som märks noga med individens Rovbase-nummer. Samlingspåsen stoppas sedan i det stora vadderade svarskuvertet. En kopia av besiktningsblanketten ska också, efter att den lagts i en egen skyddspåse, stoppas ner tillsammans med proverna i svarskuvertet. Skinnremsa (referensprov) packas i en skyddande plastpåse och stoppas i ett eget separat vadderat svarskuvert!
 3. Frys proverna så snart som möjligt och skicka dem tillsammans med blankett.
 4. Viktigt - håll kuverten rena. Posten vill inte leverera blodiga paket.
 5. OBS! Skinnremsa/referensprov skickas i ett separat litet vadderat svarskuvert!

Vilka prover och data som samlas in finns beskrivet nedan.

Syftet med prover och undersökningar finns beskrivet på sidan därför tas prover vid licensjakt på björn

Mått och undersökningar på fälld björn

Mät på oflådd björn. Se skiss för mått 1-5. Använd måttband och skjutmått samt lämplig våg.

 1. Bröstomfång: Mät strax bakom frambenen.
 2. Konturlängd kropp: Björnen läggs på mage. Mät från nosspets till svansrot.
 3. Huvudomkrets: Huvudets omkrets framför öronen.
 4. Huvudlängd: Följ konturen från nos till skallbenets bakkant.
 5. Bredd framfot: Mät stora dynans bredd.

Spene: Största spenens höjd x diametern vid basen på spenen. Använd skjutmått. Notera också om vätska finns i spenen och vilken färg vätskan har. På var tredje björn skickas också en spene till SVA, se rubrik ”Provtagning”.

Testikel: Längd x bredd. Mät på oflådd kropp. Använd skjutmått. Om testiklarna är olika stora, mät båda och ange mått för båda. Om björnen är kryptorkid, dvs att endast en eller ingen testikel vandrat ner i pungen, uppge detta på blanketten under ”övrigt”.

Tecknad bild av björnkropp, med angivelser av måttagning

Provtagning på björn

Det finns två olika varianter av provtagningar: minimerad och utökad provtagning
För dessa finns två olika typer av kit med provtagningsmaterial som beställs på rovdjur@sva.se.

Då behövs utökad provtagning

Minimerad provtagning sker på alla björnar. Utökad provtagning sker på var tredje fälld björn samt på alla märkta björnar.

Om björnen är märkt kontakta Björnprojektet på telefon 070-333 63 45.

Instruktion för minimerad provtagning 

Minimerad provtagning ska utföras på samtliga björnar.

 • Tänder,
  Teckning av björnkranium
  två stycken: båda 1:a premolarerna från överkäken. Om det inte går/tanden inte finns, ta från underkäken. Skär runt tanden med tandmejsel tills tanden kan plockas med fingrarna, notera att tandroten är bakåtböjd. Bryt ej! Tandroten bryts lätt, och åldersbestämning går då inte att utföra. Om tandroten bryts på någon av tänder ska ytterligare en tand lossas och skickas in. Lägg i ett rör och märk upp med rätt etikett. 
 • Muskel: tag muskelvävnad motsvarande ca 5 x 5 cm (minst 50g). Lägg i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Hår: ryck loss hårstrån med tång från ryggen (puckeln), minst 50 hårstrån. Ta ej i hårrötterna utan gummihandskar! Lägg i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Hudremsa/referensprov: skär loss en 1 x 5 cm hudbit med päls från kanten av flåsnittet i bukens mittlinje. Lägg i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett. Detta är ett referensprov, som sänds till SVA i separat svarskuvert!

Instruktion för utökad provtagning

En tredjedel av fälla björnar samt alla märkta björnas omfattas av utökad provtagning. Utökad provtagning består av samtliga prover för minimerad provtagning samt nedanstående prover!

 • Lunga: tag lunga ca 5 x 5 cm. Lägg i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Ändtarm med träck: Skär loss ca 10 cm av tarmen närmast anus, försök få med träck. Lägg i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Blod: fyll 1 rör med blod. Använd medföljande pipett. Märk upp röret med rätt etikett och stoppa röret i medföljande skyddshylsa.
 • Reproduktionsorgan: på hanbjörnar tas båda testiklarna. Försök att ta med så mycket av sädesledarna som möjligt, detta för möjlighet av kontroll av eventuella cystbildningar. På honor tas livmoder och äggstockar. Skär av livmodern så långt in i bäckenhålan som möjligt så att hela livmodern kommer med. Var också noga med att få med bägge äggstockarna (kan vara inbäddade i fett). Är du osäker på var livmodern är kan du föra in en trubbig pinne i vaginan samt se skiss och foto. Tjockleken på livmodern är maximalt 1,5 cm. 
Bild på öppnad björnmage vid obduktion
 • Spene: lokalisera den största spenen. Använd stansverktyg för att skära ut denna och eventuell underliggande juvervävnad. Gummikorken som skyddar den vassa ändan flyttas till den trubbiga änden, som grepp och skydd för handen. Med stansverktyget över spenen, skär med skruvande rörelser genom hud och underhudsvävnad (vitt fett och rosafärgad juvervävnad) ända ner till ren muskulatur (bukvägg- eller bröstkorgsmuskulatur). Dra därefter
  Bild på preparerade björnspenar
  Fotot visar korrekt utskurna spenar i olika storlekar.
  spenen uppåt och använd kniv för att skära loss "botten" på den cylinder av vävnad som bildats. Skär så pass långt ner att alla vävnadslager (inklusive eventuell juvervävnad) ovanför muskulaturen följer med. Lägg i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett. För spene noteras även mått och eventuell vätska i besiktningsprotokollet. 
 • Tarmparasit: klipp upp hela tarmen och notera förekomst av maskar. Lägg eventuella fynd i en liten ziplocpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Hudparasit: notera förekomst av pälslöss (avskavd päls på hals och bringa) eller andra hudparasiter. Lägg eventuella fynd i ett rör och märk upp med rätt etikett.

Märkning av skinn och kranie inklusive CITES-intyg

Märkning av skinn och kranium

Alla skinn och kranier som ska behållas av privatperson ska chipmärkas. Skinnet märks vid besiktningen av länsstyrelsens besiktningsperson. Chipnumret noteras på blanketten. Chip för märkning av kranium överlämnas till kraniet ägare för märkning efter preparering. Detta chip kvitteras ut av skytten genom påskrift av blanketten. Chipen erhålls av Viltskadecenter.

CITES-intyg

Den som vill sälja slaktkropp, skinn, kranium eller någon annan del av björnen behöver söka om CITES-intyg från Jordbruksverket. Detta görs via Jordbruksverkets webbplats (alternativt via mail eller post). Kroppen kan lämnas till slakteri och hanteras där, men försäljning kan inte ske innan intyget är utfärdat.

När intyget söks behöver personen besiktningsprotokollet eftersom detta ska bifogas.

Jakttroféer och andra produkter från jakt – CITES (Jordbruksverket)

Lathund för att fylla i Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om CITES-intyg för färsk björnkropp från årets björnjakt (Jordbruksverket)

Sidan granskades senast : 2021-08-12