Gå direkt till innehåll

Lathund för besiktning och provtagning av björn

Denna lathund vänder sig till länsstyrelsens besiktningsperson. Här beskrivs proceduren för licensjakt samt skyddsjakt på björn i de fall där helkropp ej skickas till SVA. När björnar fälls under licensjakt eller skyddsjakt där djuret får behållas av markägare eller jakträttsinnehavare utförs undersökningar, provtagning och märkning av länsstyrelsens personal varpå prover och data sedan skickas till SVA.

Lathunden finns även för nedladdning: Lathund för besiktning och provtagning av björn 2023 (pdf) 

Björnar fällda under § 28 samt björnar som polisen hanterar – dvs fallvilt (hittad död björn), trafikskadad/-dödad björn, samt björn som påskjuts med stöd av 40 c § Jaktförordningen (djurskyddsskäl), 9 § Jaktlagen (avlivad efter beslut av Polis, vid fara/skada) eller 24 kap 4 § Brottsbalken (nöd) – skickas som helkropp till SVA.

Fyll i besiktningsblanketten

Ladda ner och fyll i blanketten Besiktning av björn fälld vid jakt (pdf). Se till att du har aktuell version då blankett och lathund justeras med jämna mellanrum.

Grunduppgifter om jakttillfället fylls primärt i av skytt och jaktledare. Blanketten lämnas sedan till länsstyrelsens besiktningsperson som registrerar relevanta uppgifter i Rovbase.

Besiktning, provtagning och märkning fylls i av länsstyrelsens besiktningsperson som sedan registrerar relevanta uppgifter i Rovbase.

Besiktningspersonen skickar blanketten till SVA tillsammans med proverna som tas vid besiktningen. Lägg blanketten i medföljande skyddspåse så att den inte blir blöt och oläslig.

Packa och skicka prover och blankett

 1. Beställ SVA:s provtagningskit i god tid före jakt
  1. Ladda ner blanketten Beställning av provtagningskit till licensjakt (pdf) 
  2. Mejla den ifyllda blanketten till rovdjur@sva.se 
 2. Packa proverna
  1. Lägg samtliga prover var för sig i väl förslutna förpackningar och märk dem med etiketterna som följer med provtagningskitet.
  2. Lägg alla prover (förutom hudremsan) i en samlingspåse och märk den noga med individens Rovbase-nummer.
  3. Stoppa samlingspåsen i det stora vadderade svarskuvertet.
  4. Lägg besiktningsblanketten i en egen skyddspåse och stoppa ner denna tillsammans med proverna i svarskuvertet.
  5. Packa hudremsan (referensprov) i en skyddande plastpåse och stoppa i ett eget separat vadderat svarskuvert.
 3. Tänk på:
  1. Frys proverna så snart som möjligt och skicka dem tillsammans med blankett.
  2. Håll kuverten rena. Posten vill inte leverera blodiga paket.
  3. Hudremsa/referensprov skickas i ett separat litet vadderat svarskuvert.
  4. Vilka prover och data som samlas in finns beskrivet nedan.

Syftet med prover och undersökningar finns beskrivet på sidan Därför tas prover vid licensjakt på björn.

Mått och undersökningar

Mät på oflådd björn. Se skiss för mått 1-5. Använd måttband och skjutmått samt lämplig våg.

 1. Bröstomfång: Mät strax bakom frambenen.
 2. Konturlängd kropp: Björnen läggs på mage. Mät från nosspets till svansrot.
 3. Huvudomkrets: Huvudets omkrets framför öronen.
 4. Huvudlängd: Följ konturen från nos till skallbenets bakkant.
 5. Bredd framfot: Mät stora dynans bredd.
Tecknad bild av björnkropp, med angivelser av måttagning
 • Spene: Notera om vätska finns i spenar och vilken färg vätskan har. Spene tas endast på var femte hona (>70 kg) som har vätska i en eller flera spenar samt forskningsbjörnar (se ”Provtagning” nedan). 
 • Testikel: Längd x bredd. Mät på oflådd kropp. Använd skjutmått. Om testiklarna är olika stora, mät båda och ange mått för båda. Om björnen är kryptorkid, dvs att endast en eller ingen testikel vandrat ner i pungen, uppge detta på blanketten.
 • Magsäcksinnehåll: Öppna magsäcken och notera om möjligt dess innehåll. Vid misstanke om att maginnehållet består av åtelmaterial ska detta fotodokumenteras och laddas upp i Rovbase. Eventuella fynd av åtelmaterial hanteras av länsstyrelsen. Inga prover från maginnehållet behöver skickas in till SVA.

Provtagning

Det finns två olika varianter av provtagningar: förvaltningsprovtagning och utökad provtagning
För dessa finns två olika typer av kit med provtagningsmaterial som beställs via blanketten Beställning av provtagningskit till licensjakt (pdf), som skickas till rovdjur@sva.se. Beställ provtagningskit i förväg så att de finns tillgängliga vid jakten. 

Då behövs utökad provtagning

 • Förvaltningsprovtagning sker på samtliga björnar.
 • Utökad provtagning sker på var femte björnhona över 70 kg, samt på alla märkta björnar. 

Om björnen är märkt, kontakta Skandinaviska Björnprojektet på telefon 070-333 63 45.

Instruktion för förvaltningsprovtagning 

Förvaltningsprovtagning ska utföras på samtliga björnar.

Teckning av björnkranium
 • Tand: En 1:a premolar från överkäken. Om det inte går eller tanden inte finns, ta från underkäken. Skär runt tanden med tandmejsel tills tanden kan plockas med fingrarna, notera att tandroten är bakåtböjd. Bryt ej! Tandroten bryts lätt, och åldersbestämning går då inte att utföra. Om tandroten bryts, mejsla ut en ny tand. Lägg i ett rör och märk upp med rätt etikett. 
 • Muskel: tag muskelvävnad motsvarande ca 5 x 5 x 2 cm (minst 50 g). Lägg i en liten ziplockpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Hudremsa/referensprov: skär loss en 1 x 5 cm hudbit med päls från kanten av flåsnittet i bukens mittlinje. Lägg i en liten ziplockpåse och märk upp med rätt etikett. Detta är ett referensprov, som sänds till SVA i separat svarskuvert!

Instruktion för utökad provtagning

En femtedel av fällda björnhonor över 70 kg samt alla märkta björnas omfattas av utökad provtagning. 

 • Tänder: Två stycken, båda 1:a premolarerna från överkäken. Om det inte går eller tanden inte finns, ta från underkäken. Skär runt tanden med tandmejsel tills tanden kan plockas med fingrarna, notera att tandroten är bakåtböjd. Bryt ej! Tandroten bryts lätt, och åldersbestämning går då inte att utföra. Om tandroten bryts på någon av tänder ska ytterligare en tand lossas och skickas in. Lägg i ett rör och märk upp med rätt etikett. 
 • MuskelTag muskelvävnad motsvarande ca 5 x 5 x 2 cm (minst 50 g). Lägg i en liten ziplockpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Hår: Ryck loss hårstrån med tång från ryggen (puckeln), minst 50 hårstrån. Ta ej i hårrötterna utan gummihandskar! Lägg i en liten ziplockpåse och märk upp med rätt etikett.
 • Blod: fyll 1 rör med blod. Använd medföljande pipett. Märk upp röret med rätt etikett och stoppa röret i medföljande skyddshylsa.
 • Bild på öppnad björnmage vid obduktion
  Vildsvinshonans reproduktionsorgan.
 • Reproduktionsorgan: Endast honans reproduktionsorgan (livmoder och äggstockar) skickas in till SVA. Skär av livmodern så långt in i bäckenhålan som möjligt så att hela livmodern kommer med. Var också noga med att få med bägge äggstockarna (kan vara inbäddade i fett). Är du osäker på var livmodern är kan du föra in en trubbig pinne i vaginan samt se skiss och foto. Tjockleken på livmodern är maximalt 1,5 cm.
 • Spene: Lokalisera den största spenen. Använd stansverktyg för att skära ut denna och eventuell underliggande juvervävnad. Gummikorken som skyddar den vassa ändan flyttas till den trubbiga änden, som grepp och skydd för handen. Med stansverktyget över spenen, skär med skruvande rörelser åt höger resp. vänster genom hud och underhudsvävnad (vitt fett och rosafärgad juvervävnad) ända ner till ren muskulatur (bukvägg- eller bröstkorgsmuskulatur). Dra därefter spenen uppåt och använd kniv för att skära loss "botten" på den cylinder av vävnad som bildats. Skär så pass långt ner att alla vävnadslager (inklusive eventuell juvervävnad) ovanför muskulaturen följer med. Lägg i en liten ziplockpåse och märk upp med rätt etikett. För spene noteras även eventuell vätska i besiktningsprotokollet. 
Bild på preparerade björnspenar
Fotot visar korrekt utskurna spenar i olika storlekar.
 • Hudremsa/referensprov: skär loss en 1 x 5 cm hudbit med päls från kanten av flåsnittet i bukens mittlinje. Lägg i en liten ziplockpåse och märk upp med rätt etikett. Detta är ett referensprov, som sänds till SVA i separat svarskuvert!

Om delar av björnen ska behållas

Märkning av skinn och kranium

Alla skinn och kranier som ska behållas av privatperson ska chipmärkas. Skinnet märks vid besiktningen av länsstyrelsens besiktningsperson. Chipnumret noteras på blanketten. Chip för märkning av kranium överlämnas till kraniets ägare för märkning efter preparering. Detta chip kvitteras ut av skytten genom påskrift av blanketten. Chipen erhålls av Viltskadecenter.

CITES-intyg

Den som vill sälja slaktkropp, skinn, kranium eller någon annan del av björnen behöver söka om CITES-intyg från Jordbruksverket. Detta görs via Jordbruksverkets webbplats (alternativt via mail eller post). Kroppen kan lämnas till slakteri och hanteras där, men försäljning kan inte ske innan intyget är utfärdat.

När intyget söks behöver personen en kopia besiktningsprotokollet eftersom detta ska bifogas.

Jakttroféer och andra produkter från jakt – CITES (Jordbruksverket)

Lathund för att fylla i Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om CITES-intyg för färsk björnkropp från årets björnjakt (Jordbruksverket)

Sidan granskades senast : 2023-08-16