Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mastit orsakad av Trueperella pyogenes hos nötkreatur

  Andra sjukdomsnamn: Kvigmastit, Flugmastit, Sommarmastit, Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes, Arcanobacterium pyogenes

  Nötkreatur

  Trueperella (T.) pyogenes är en bakterie som ofta ger upphov till svårbehandlade, variga mastiter. Den förekommer ofta i blandflora med anaerober som ger en illaluktande doft. Förekommer i Sverige, främst på bete.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Knappt åtta procent av de kliniska mastiterna orsakas av T. pyogenes och knappt en procent av de subkliniska. Mastit med T. pyogenes är vanligast hos kvigor, sinkor och nykalvade kor. Det är en juverbunden bakterie som kan spridas med flugor, ofta på bete. T. pyogenes är enligt en svensk studie vanligare i tidig laktation och i lösdrifter samt hos kor med klinisk mastit i föregående laktation.

  Symtom

  Klassiska symtom är ett svullet, svårmjölkat juver med ett varigt, gröngult, illaluktande, trögflytande sekret. Kon blir ofta dålig med nedsatt allmäntillstånd och feber. Kliniska mastiter får ofta ett kroniskt förlopp och är ofta svårbehandlade. Subkliniska mastiter utan kliniska symtom förekommer också.

  Differentialdiagnoser

  Andra mastiter.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Trueperella pyogenes är en grampositiv bakterie.

  Inkubationstid:

  -

  Infektionsport:

  Spenkanalen. Skador i spenhuden är predisponerande.

  Spridning i djuret:

  Lokalt i juvret.

  Smittvägar:

  Flugor, miljön, andra kor.

  Provtagning och diagnostik

  Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

  Behandling och profylax

  Trueperella pyogenes är känslig för penicillin in vitro, men effekten in vivo är ofta dålig. Akuta, kliniska mastiter behandlas med bensylpenicillin, se SVS:s riktlinjer för antibiotikaanvändning. Understödjande behandling i form av NSAID, vätska och extra urmjölkningar tillkommer efter behov. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier under sintiden. Kroniska fall bör slås ut.

  Hygienen i avdelningar med sinkor och högdräktiga kvigor samt i kalvningsboxen ska vara god. Flugor ska bekämpas. Skador på juver och spenar kan vara predisponerande och man bör vara noga med god mjölkningsteknik och att spendoppa med mjukgörare. Bakterien sprids mellan kor så mjölkningsordning, gruppering och utslaktning är andra förebyggande åtgärder.

  Beställ SVA:s analyser

  Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

  Beställ SVA:s produkter

  SELMA, 3 st per förpackning

  SELMA PLUS, 3 st per förpackning

  Mjölkrör, 10 st

  Sidan granskades senast : 2024-03-26