Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Psittakos (papegojsjuka) som zoonos

  Andra sjukdomsnamn: Papegojsjuka, Ornithos

  Fjäderfä Vilda djur

  Psittakos (papegojsjuka, ornithos) är en smittsam bakteriell sjukdom som överförs framför allt via inandning av smittämnet som utsöndras via avföring, urin och andra sekret från fåglar.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsbild

  Sjukdomsbilden hos fåglar kan variera från symtomfri till klinisk sjukdom som ögoninflammation, snuva, lunginflammation och allmän infektion. Fåglar kan bära på smittämnet i flera år utan att uppvisa några symtom men fåglar kan utveckla symtom exempelvis efter flytt till en annan lokal eller annan stress. Kliniskt sjuka fåglar kan utsöndra stora mängder av bakterien via avföring, urin och sekret från luftvägarna eller ögat.

  Hos människor kan sjukdomsbilden variera från en symtomfri infektion till en mild eller allvarlig respiratorisk infektion.

  Chlamydia psittaci som orsakar psittacos går inte att utrota från Sverige. Smittämnet kan finnas hos ett flertal både vilda och tama fåglar. Det är svårt att upptäcka smittbärare bland fåglar eftersom infekterade symtomfria fåglar kan utsöndra smittämnet oregelbundet.

  Många smittade fåglar visar inga symtom, men kan överföra smittan till människa eller andra fåglar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

  Förekomst

  Psittakos förekommer i hela världen. I Sverige är det en anmälningspliktig sjukdom hos djur. Fall av papegojsjuka hos människa är också anmälningspliktiga, enligt smittskyddslagen. Under de senaste fem åren har mellan 4 och 42 svenska fall av papegojsjuka rapporterats varje år.

  Smittämne

  Bakterien Chlamydia psittaci.

  Symtom hos människor

  Akut hög feber, huvudvärk, symtom från de övre luftvägarna och ibland lunginflammation.

  Inkubationstid

  5–15 dygn.

  Mottaglighet

  Alla människor kan vara mottagliga.

  Smittkälla

  Framför allt fåglar: vilda fåglar och sällskapsfåglar, till exempel duvor, undulater och papegojor.

  Smittsätt

  Psittakos överförs till människa framför allt genom att smittämnet inandas, antingen av damm från intorkat sekret eller träck från smittade fåglar eller direkt kontakt med sekret eller träck från smittade fåglar. Smittämnet kan överleva i över en månad i miljön, särskilt om det skyddas av organiskt material.

  Kontrollåtgärder

  Fågelbord, fågelburar samt fåglars foder- och vattenskålar bör regelbundet rengöras . Det är viktigt att tvätta händerna noga efteråt. Undvik att sprida damm i samband med rengöring. Undvik  högtryckstvätt vid rengöring eftersom det kan öka mängden smittämnen i luften.

  Vid inköp av tamfåglar: Köp enbart kliniskt friska djur. Tamfåglar som är nya eller har varit på en utställning bör hållas isolerade från andra fåglar i en månads tid. Kontakta veterinär om fågeln drabbas av symtom från luftvägarna. Var extra noggrann med hygien vid hantering av sjuka fåglar.

  Sidan granskades senast : 2022-10-18