Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fortsatta utbrott av afrikansk svinpest i Ryssland

De senaste rapporterna från Ryssland visar att Afrikansk svinpest nu spritts till nordvästra delarna av landet och infekterade besättningar har påvisats i tre områden (Oblasts); Murmansk, Arkhangelsk och återigen i Leningrad (St Petersburg).

Trolig smittkälla är att grisar utfodrats med infekterat matavfall (vilket är förbjudet inom EU), men även förflyttning av grisar och att infektionen finns bland vildsvin kan vara bidragande smittkällor. Det är oroande att Afrikans svinpest nu finns längs gränsen till de nordiska/baltiska länderna och att smittspridningen inte tycks vara under kontroll.

Norska veterinärmyndigheter har särskilt varnat för trafik av personer och varor mellan Norge och Murmansk och har skärpt sin gränskontroll. Murmansk ligger bara 25 mil från Norska gränsen och många ryssar arbetar i Norge.

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom och det är av största vikt att mat- och andra produkter från svin och vildsvin inte tas från infekterade områden (Det är förbjudet för privatpersoner att föra in kött eller köttprodukter och mjölk eller mjölkprodukter för egen konsumtion från länder utanför EU och från smittade områden inom EU). Även personer och redskap mm kan föra in smittan. Utbrottet belyser vikten av god biosäkerhet på gårdsnivå och rengöring av kläder, skor och alla typer av transportfordon för att förhindra eventuell introduktion av afrikansk svinpest till EU.

Mer om vilka regler som gäller finns på Jordbruksverkets webbplats.

Marianne Elvander, Statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen