Gå direkt till innehåll

Kalmar län

Kartläggning, genomförd 2010-2012, av gårdar spärrade på grund av mjältbrand 1916-1961. Cirka 90 procent av gårdarna var spärrade före 1940, det vill säga för mer än mer än 70 år sedan (beräknat vid tiden för kartläggningen).

De är grönmarkerade och det är idag inte sannolikt att mjältbrandsgravarna innehåller några levande bakterier. De blåmarkerade gårdarna har haft fall från 1940 och fram till 1959. 

År 1957 förbjöd Kungliga Veterinärstyrelsen (nuvarande Jordbruksverket) import av benmjöl eftersom man sett samband med utfordring av benmjöl och utbrott av mjältbrand. Efter förbudet minskade antalet utbrott drastiskt i Sverige. 

I Gullabo socken var det ett flertal utbrott under 1937 och ett enstaka 1941.

 

 

 

 

Sidan granskades senast : 2023-06-21