Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Högriskområde för fågelinfluensa för tredje säsongen i rad

Sverige och EU har drabbats hårdare av fågelinfluensa under de två senaste säsongerna än någonsin tidigare och har dessutom för första gången upplevt omfattande smittspridning under sommaren. Det finns därför farhågor om att också den säsong som nu inleds kommer att bli besvärlig.

Karta över utbrott av högpatogen fågelinfluensa på fjäderfä (röd prick) och andra fåglar i fångenskap (gul prick) och vilda fåglar (blå prick) rapporterade till ADIS med datum för konfirmering från 1 oktober 2022. Utdrag från ADIS 2022-11-10. Ett fall hos en ormvråk påträffad död 22 oktober i Smedstorp i Tomelilla kommun saknas på kartan.

Antalet rapporter om utbrott av fågelinfluensa i fjäderfäbesättningar i Sveriges närområde ökar och denna vecka rapporterade Danmark om ett utbrott i en kalkonanläggning på Själland. Onsdagen 16 november träder Jordbruksverks beslut om att införa högriskområde för fågelinfluensa i stora delar av södra Sverige i kraft. Högriskområde innebär bland annat att fjäderfän på kommersiella anläggningar behöver hållas inomhus.

Utbrotten av fågelinfluensa som vi sett på anläggningar i Sverige har orsakats av virusintroduktion från vilda fåglar och införandet av högriskområde syftar till att minska den risken. Utbrotten på kommersiella anläggningar i Sverige har dock skett i flockar utan tillgång till utevistelse vid utbrottstillfället vilket pekar på att de indirekta kontakterna med vilda fåglar har stor betydelse. Högriskområdet kan därför ses som en signal även till verksamheter som normalt håller fjäderfä inomhus att fokusera ännu mer på förebyggande smittskyddsåtgärder.

Riskområdet som nu införs är baserat på en riskkartläggning från SVA som baserar sig bland annat på tidigare utbrott och konstaterad fågelinfluensaförekomst på vilda fåglar. Metoden som används för att bedöma risken i olika områden förbättras hela tiden för att öka precisionen på de åtgärder som sätts in. Infektionsdynamiken för fågelinfluensa är dock mycket oförutsägbar så det är viktigt att fortsatt ha en bra övervakning bland vilda fåglar för att bedöma smittläget kontinuerligt och anpassa riskhanteringen och högriskområdets utbredning efter det.

Läs mer

Smittläge för fågelinfluensa - SVA

Senast publicerad epidemiologiska lägesbild

Riskvärdering – högriskområden för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä (pdf) 

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Webbnyhet SVA

Rapportera om du ser sjuka eller döda vilda fåglar på rapporteravilt.sva.se

 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen