Gå direkt till innehåll

Exempel på forskningsområden

Infektionssjukdomar och biologiska toxiner står i fokus för SVA:s forskning. Vi arbetar med både zoonotiska, epizootiska och endemiska sjukdomar. Exempel på forskningsområden omfattar bland annat antimikrobiell resistens, sjukdomsberedskap, framtidens diagnostik, vilda djurs infektionssjukdomar och zoonotiska tarminfektioner. Forskningen begränsas dock inte till dessa områden, utan vi har unik kompetens inom flera områden.

Målet med all forskning vid SVA är att generera kunskap och utveckla nya analysmetoder inom  verksamhetsområdet, i enlighet med regeringens instruktion. Vår vision är Friska djur – Trygga människor. För att forskningen ska vara aktuell och relevant identifieras forskningsbehoven i dialog med näringsliv, organisationer och myndigheter. Vi har en helhetssyn på infektionssjukdomar och tillämpar konceptet One Health, vilket gör vår forskning bred.

Vår forskning håller hög internationell standard och vi strävar efter samarbete med både nationella och internationella aktörer. Läs mer om våra aktuella forskningsprojekt.    

Sidan granskades senast : 2024-02-21