Gå direkt till innehåll

Sjukdomsövervakning och beredskap

SVA följer och analyserar utvecklingen av sjukdomar bland vilda och tama djur. Ett av våra viktigaste uppgifter är att upprätthålla beredskap mot utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur. Arbetet bidrar också till att smittsamma djursjukdomar och zoonoser kan förebyggas och bekämpas. 

SVA är en beredskapsmyndighet som upprätthåller effektiv sjukdomsberedskap genom bred veterinärmedicinsk kompetens och tillgång till egna laboratorier. Centrala områden är epizootisjukdomar, zoonoser och antibiotikaresistens. SVA:s roll är riskvärderande och rådgivande; som nationellt veterinärmedicinskt laboratorium och genom att upprätthålla vaccinberedskap inom området. 

Beredskapens syfte är att SVA effektivt ska kunna utreda och motverka utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar och smittämnen i Sverige i samarbete och samverkan med andra aktörer, så att Sverige kan bibehålla önskat smittstatus till en rimlig kostnad för samhället.

Statsepizootologen utses av regeringen och har ett särskilt ansvar för dessa sjukdomar. SVA:s tjänsteman i beredskap (TiB) finns tillgänglig dygnet runt till stöd för Jordbruksverket och fältveterinärer vid (misstanke om) allvarlig smittsam djursjukdom.

SVA:s beredskap utvecklas kontinuerligt, bland annat genom erfarenheter från sjukdomsutbrott. Beredskapen utvecklas också genom träning, deltagande i övningar och forskning- och utvecklingsprojekt. Beredskapen omfattar även andra områden som berör SVA:s verksamhetsskydd och SVA genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalys samt deltar inom samverkansområdet farliga ämnen (SOFÄ) för att tillsammans med andra myndigheter och organisationer utveckla den nationella krisberedskapen.

Senast uppdaterad : 2019-10-22