Gå direkt till innehåll

Blanketter för registrering och besiktning av döda rovdjur

Här finns alla dokument för besiktningar och registrering i fält av de stora rovdjuren. Besiktningen utförs alltid av länsstyrelsens besiktningsmän.

Länsstyrelserna registrerar alla döda rovdjur i Rovbase, den databas som drivs gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljödirektoretet. Man kan som privatperson söka efter döda rovdjur i Rovbase.

Blankett för skyddsjakt samtliga arter

Rovdjur fällt under skyddsjakt (pdf) 2017-06-28

Blankett för påskjutet rovdjur samtliga arter

R3 Påskjutet rovdjur - platsundersökning och eftersök (pdf) 2020-12-28

Blankett för rovdjur fällt med stöd av §28

Blankett för besiktning av §28 (pdf) 2017-06-28

Blanketter för licensjakt

Björn

Besiktning av björn fälld vid jakt (pdf) 2023-08-16

Lathund för besiktning och provtagning av björn

SVA-film: Björnbesiktning vid licensjakt: Praktiska moment (varning för starka bilder)

Järv

J1. Registrering av fälld järv (pdf) 2022-11-25

J2 Besiktning och provtagning av fälld järv (pdf) 2022-11-25

J3 Ansökan om återtag kranium (pdf) 2022-11-25 

SVA-film: Besiktning av järv vid licensjakt: Praktiska moment (varning för starka bilder)

Lo

L1 Registrering av fällt lodjur (pdf) 2023-02-23

L2 Besiktning och provtagning av fällt lodjur (pdf) 2024-12-19

L3 Ansökan om återtag kranium (pdf) 2024-02-19

Lathund för lodjursbesiktning vid licensjakt (pdf) 2024-02-26

SVA-film: Besiktning av lodjur vid licensjakt: Praktiska moment (varning för starka bilder)

Varg

V1 Registrering av fälld varg (pdf) 2022-12-12

V2 Besiktning provtagning och märkning av fälld varg (pdf) 2023-12-28

V3 Ansökan om återtag kranium (pdf) 2023-12-19

Sidan granskades senast : 2024-02-26