Gå direkt till innehåll

Blanketter för registrering och besiktning av döda rovdjur

Här finns alla dokument för besiktningar och registrering i fält av de stora rovdjuren. Besiktningen utförs alltid av länsstyrelsens besiktningsmän.

Länsstyrelserna registrerar alla döda rovdjur i Rovbase, den databas som drivs gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljödirektoretet.  Man kan som privatperson söka efter döda rovdjur i Rovbase.

Blankett för skyddsjakt samtliga arter

Rovdjur fällt under skyddsjakt (pdf) 2017-06-28

Blankett för påskjutet rovdjur samtliga arter

R3 Påskjutet rovdjur - platsundersökning och eftersök (pdf) 2020-12-28

Blankett för rovdjur fällt med stöd av §28

Blankett för besiktning av §28 (pdf) 2017-06-28

Blanketter för licensjakt

Björn

Besiktning av björn fälld vid jakt (pdf) 2021-08-12

Lathund för besiktning och provtagning av björn

 

Järv

J1. Registrering, besiktning, provtagning och märkning av fälld järv (pdf) 2019-12-12

 

Lo

L1-L2 Registrering och Besiktning av fällt lodjur (pdf) 2020-02-12

Lathund för lodjursbesiktning vid licensjakt (pdf) 2021-02-11

 

Varg

V1 Registrering av fälld varg (pdf) 2020-12-28

V2 Besiktning provtagning och märkning av fälld varg (pdf) 2020-12-28

Senast uppdaterad : 2021-10-12