Gå direkt till innehåll

Belladonna

( Atropa bella-donna )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Belladonna finns sällan i vilt tillstånd, men hela växten är mycket giftig i både färsk och torkad form. Häst och nötkreatur är känsligare än får och get.

 Belladonna

Utseende

Belladonna är en grenad, nästan busklik växt som blir upp till en meter hög. Bladen är ovalt spetsiga och sitter två och två. Blommorna är smalt klockformade och brunlila, växten har glänsande svarta bär.

Symtom

Belladonna orsakar störningar eller permanenta skador på nervceller (neurotoxicitet). Ökad andningsfrekvens (takypné), hjärtrusning (takykardi), pupilldilatation, ataxi, ökad kroppstemperatur (hypertermi), överkänslighet för yttre stimuli (hypersensitivitet) aggression, törst, torra slemhinnor och förstoppning har observerats. Förlamning och död till följd av  andningsförlamning är möjligt. Kaniner, marsvin och fåglar tål större mängder utan att skadas.

Så påverkas djuren av belladonna

Vad är giftigt?

Gift finns i hela växten och den är giftigare torkad än färsk.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Förekomst

Belladonna är mycket sällsynt i vilt tillstånd och förekommer nästan uteslutande i botaniska trädgårdar.

Giftinformation

Belladonna innehåller bland annat alkaloiderna atropin, hyoscyamin, skopolamin och belladonin.
Atropin verkar upphetsande i små mängder, men i större doser förlamas det centrala nervsystemet.
Hyoscyamin ger minskad salivproduktion och pupillutvidgning.
Skopolamin har en antikolinergisk effekt som hämmar centrala nervsystemet.

Sidan granskades senast : 2021-03-01