Gå direkt till innehåll

Belladonna

( Atropa bella-donna )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Belladonna finns sällan i vilt tillstånd, men hela växten är mycket giftig i både färsk och torkad form. Häst och nötkreatur är känsligare än får och get.

 Belladonna

Utseende

Belladonna är en grenad, nästan busklik växt som blir upp till en meter hög. Bladen är ovalt spetsiga och sitter två och två. Blommorna är smalt klockformade och brunlila, växten har glänsande svarta bär.

Förekomst

Belladonna är mycket sällsynt i vilt tillstånd och förekommer nästan uteslutande i botaniska trädgårdar.

Påverkan på djur

Belladonna orsakar störningar eller permanenta skador på nervceller (neurotoxicitet). Ökad andningsfrekvens (takypné), hjärtrusning (takykardi), pupilldilatation, ataxi, ökad kroppstemperatur (hypertermi), överkänslighet för yttre stimuli (hypersensitivitet) aggression, törst, torra slemhinnor och förstoppning har observerats. Förlamning och död till följd av  andningsförlamning är möjligt. Kaniner, marsvin och fåglar tål större mängder utan att skadas.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.


Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Gift finns i hela växten och den är giftigare torkad än färsk.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Innehåller bland annat alkaloiderna atropin, hyoscyamine, skopolamin och belladonin. Atropin verkar upphetsande i små mängder, men i större doser förlamas det centrala nervsystemet. Hyoscyamine ger minskad salivproduktion och pupillutvidgning medan skopolamin har en antikolinergisk effekt som hämmar centrala nervsystemet.

Sidan granskades senast : 2023-04-05