Gå direkt till innehåll

Klimatförändring - påverkan och anpassning för kameldjur

Ett förändrat klimat kan på flera sätt påverka hälsoläget bland de kameldjur som förekommer i Sverige. Introduktion av nya sjukdomar och en förändrad utbredning av befintliga är exempel på aktuella riskfaktorer.

Kameldjuren har utvecklats i helt andra miljöer än de äkta idisslare vi har i Sverige (nötkreatur, får och getter). Trots det finns en hel del likheter. Många av de inälvsparasiter och en hel del av de infektionssjukdomar som förekommer bland äkta idisslare kan också förekomma bland kameldjuren.

Alla prognoser pekar mot att Sverige går mot ett varmare och blötare klimat. Det kommer påverka den naturliga utbredningen av vilda djur och insekter som kan sprida sjukdomar. Perioderna med extrem väderlek, exempelvis hetta, torka, storm och skyfall förväntas bli fler. Det kan komma att påverka förekomsten av betesparasiter och andra smittämnen som sprids via mark eller vatten.

För att vidmakthålla en god djurhälsa kan ett antal anpassningar krävas, exempelvis av betesdrift, stallar och hur djurens behov av vatten ska tillgodoses.

Sidan granskades senast : 2024-02-12