Gå direkt till innehåll

Livsmedelsberedskap

Tillsammans med andra myndigheter, branschorganisationer och näringsliv arbetar SVA för att höja vår nationella livsmedelsberedskap. En del i detta är att säkerställa att animalieproduktionen kan fungera i såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap.

SVA är en beredskapsmyndighet utifrån förordning om myndigheters beredskap (2022:524). Sådana myndigheter har särskild betydelse och ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer. SVA ingår i beredskapssektorn för Livsmedelsförsörjning och dricksvatten tillsammans med Livsmedelsverket (sektorsansvarig myndighet), Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. SVA:s verksamhet ligger även inom andra sektorer.

Här kan du läsa mer om hur vi på SVA arbetar för att bidra till att höja livsmedelsberedskapen och vad du själv kan göra.