Gå direkt till innehåll

Livsmedelsberedskap

Tillsammans med andra myndigheter, branschorganisationer och näringsliv arbetar SVA för att höja vår nationella livsmedelsberedskap. En del i detta är att säkerställa att animalieproduktionen kan fungera i såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap.

Här kan du läsa mer om hur vi på SVA arbetar för att bidra till att höja livsmedelsberedskapen och vad du själv kan göra.