Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Öroninflammation hos kanin

  Kanin

  Kaniner kan få inflammationer i ytterörat, mellanörat eller innerörat. Sjukdomen kan orsakas av såväl skabb som vissa bakterier. Kaniner med öroninflammation kan skaka på huvudet, få balansproblem och/eller ha små sår runt öronen Det är viktigt att kaninen snabbt får vård vid tecken på luftvägsinfektion och/eller öroninflammation.

  Förekomst

  Öroninflammation kan förekomma i ytterörat, mellanörat eller innerörat och orsakas av sjukdomsframkallande mikroorganismer, patogener, som infekterar vävnaden. Öronskabb (Psoroptes cuniculi) brukar endast orsaka öroninflammation i ytterörat medan bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida och Staphylococcus aureus kan orsaka inflammation i alla delar av örat.

  Symptom och smittöverföring

  Det vanligaste symptomet är att kaninen skakar på huvudet och kliar sig i öronen vilket leder till avsaknad av päls på och runt örat samt småsår i huden. I hörselgången ses oftast sekret som kan vara illaluktande. Om det är en parasitinfektion är sekretet vanligtvis torrare, krustigt och flagigt och förändringarna kan sprida sig långt ut på öronlappen. Kaninen kan få nedsatt hörsel och sekretet täpper till stora delar av hörselgången.

  Vid infektion i mellan- och innerörat kan balansorganet drabbas vilket gör att kaninen lutar huvudet åt sidan, problem med balansen och svårigheter att gå. I allvarliga fall kan kaninen ligga ner och rulla samtidigt som den har ofrivilliga ögon- och/eller huvudrörelser. Kaninen kan även få luftvägssymptom i form av snuva eller tung andning.

  I mer komplicerade och besvärliga fall kan kaninen ha en svullnad vid en eller båda öronbaserna. Det har då bildats en böld. Om bölden är belägen så att den trycker på ansiktsnerven får kaninen en uppdragning av överläpp och ansikte på den här sidan. Man ser tydligt när man tittar på kaninen framifrån att ansiktet är asymmetriskt.

  Inflammation i mellan- och innerörat orsakas av bakterier som har kommit in genom en trasig trumhinna eller genom örontrumpeten. I regel smittar öroninflammation inte mellan kaniner. Det innebär att bakterier från hörselgången eller näshålan kan sprida sig till mellanörat och orsaka sjukdom här men även i innerörat. Även luftvägsinfektioner kan sprida sig till örat och orsaka öroninflammation.

  Diagnos

  Diagnos ställs baserat på symptom och klinisk undersökning. Vid bakterieinfektion tas prov från örat för odling och resistensbestämning av bakterien.

  Sanering och desinfektion

  Öroninflammationer smittar i regel inte mellan kaniner, således behövs ingen särskild sanering göras när en kanin drabbats av öroninflammation. De får oftast öroninflammation på grund av att miljön i öronen är gynnsam för tillväxt av bakterier, såsom vid hängande öron.

  Vaccination

  Det finns inget vaccin mot öroninflammation hos kanin.

  Zoonosaspekten

  Zoonosaspekten beror på vilken bakterie som kaninen är infekterad med. Kaniner kan få öroninflammationer av bakterier som kan infektera människor men öroninflammation i sig smittar inte.

  Sidan granskades senast : 2024-02-08