Gå direkt till innehåll

Jordreva

( Glechoma hederacea L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Mycket är osäkert kring jordrevans giftighet, men förgiftningsfall finns beskrivna hos häst.

 Jordreva

Utseende

Jordreva är flerårig krypande ört med fyrkantiga rotslående stjälkar som ligger ner och kan vara upp till en meter långa. De blombärande grenarna växer uppåt och är 15–20 cm långa. De blå eller blåvioletta blommorna sitter kranslikt i fåblommiga klasar i bladvecken. Jordreva blommar från april till juni. Hjärtbladen är brett hjärtlika med en pillik bas medan örtbladen är njurlika med grovt naggade kanter och är vanligen fint håriga.

Förekomst

Jordreva förekommer allmänt i södra och mellersta delen av landet på såväl mulljord som lättare mineraljordar, gärna på fuktiga och skuggiga platser, för att sedan avta norrut. Trivs i trädgårdar, gräsmattor, ängsmark, lundar, gårdsmiljöer och vägkanter. Breder snabbt ut sig i gräsmattor och rabatter.

Påverkan på djur

Hos hästar som har ätit av jordreva har den orsakat påverkan på andning, hjärta och cirkulation.

Det finns motsägelsefulla uppgifter om att nötkreatur har förgiftats, men även uppgifter om att jordreva inte orsakat några problem hos nötkreatur och får. Eftersom växtens toxiska mekanism är okänd går det inte att bedöma sannolikheten att även andra djurslag påverkas.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela jordrevan är giftig, särskilt stjälkar och blad.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Jordreva innehåller eteriska oljor som sesquiterpener och monoterpenketoner. Dessutom finns tanniner, glechomafuran, glechomanolid, kolin, rosmarinsyra (cirka 1,5 procent), koffeinsyra, ferulinsyra, sinapinsyra, flavonoider (cymarosid, kosmosysrin, hyperosid, isoquercitrin, luteolin-7-diglukosid), diterpenen marrubin, triterpenkarboxylsyror och liknande, a- och b-ursolsyra och oleanolsyra samt hydroxifettsyror.

Vad som gör jordreva giftigt är inte helt utrett. Bland annat återstår att visa om sesquiterpenoiderna som finns i växtmaterialet har en toxisk effekt och glechomin är ett outforskat bittert ämne.

Sidan granskades senast : 2021-04-22