Gå direkt till innehåll

Klimatförändring - påverkan och anpassning för häst

Ett förändrat klimat kan på flera sätt påverka hälsoläget bland svenska hästar. Höga temperaturer och perioder med foderbrist är stressfaktorer som kan göra djuren mer sårbara. Introduktion av nya sjukdomar och en förändrad utbredning av befintliga är exempel på andra riskfaktorer.

Alla prognoser pekar mot att Sverige går mot ett varmare klimat. Det kan påverka förekomsten av olika sjukdomar, bland annat genom att vilda djur och insekter som kan sprida smitta förflyttar sig till nya områden. Piroplasmos är exempel på en sjukdom som kan spridas av fästingarter som för närvarande inte förekommer här i landet, men på sydligare breddgrader.

Perioderna med extrem väderlek, exempelvis hetta, torka, storm och skyfall förväntas också bli fler. Hetta och torka kan orsaka stress bland djuren. Både torka och skyfall kan påverka tillgången till vatten av god kvalitet. För att vidmakthålla en god djurhälsa kan ett antal anpassningar krävas, exempelvis av betesdriften, stallar och hur djurens behov av vatten ska tillgodoses.

Sidan granskades senast : 2022-12-09