Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Om attityder och kunskap på IDF:s mastitkonferens i Köpenhamn

Sista gästbloggaren Åsa Lundberg på Växa Sverige.

Vetenskaplig poster om mastit hos kor
Åsas poster.

Min poster visade en liten del av de preliminära resultat vi har från ett projekt om juverhälsa hos förstakalvare (läs även inlägg från Karin PW), närmare bestämt om attityder till och kunskap om mastit i svenska mjölkbesättningar.

Intressant nog svarade fler i besättningar med sämre juverhälsa hos förstakalvare att de gått kurs i juverhälsa jämfört med besättningar med bra juverhälsa hos förstakalvare. Besättningar med bra juverhälsa hos förstakalvare svarade å andra sidan att de jobbade mer förebyggande för juverhälsan.

Åsikterna om olika riskfaktorers betydelse för juverhälsa varierade hos de som svarade på  enkäten. Foderhygien ansåg de flesta påverka juverhälsan, medan liggytans hygien hos kvigorna ansågs vara av mindre betydelse. Väldigt få ansåg att antibiotika är lösningen på besättningsproblem!

Med dessa rader tackar vi för oss.

/Åsa Lundberg, Växa Sverige

Delegater från IDF (International Dairy Federation) framför ett konferenscenter i Köpenhamn
Delar av den svenska delegationen på IDFs mastitkonferens i Köpenhamn.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen