Gå direkt till innehåll

Antimikrobiell resistens

SVA:s forskning om antibiotikaresistens har ett veterinärmedicinskt perspektiv men omfattar även ofta One Health-aspekter. Vi studerar veterinärmedicinska sjukdomsframkallande bakterier, inklusive zoonotiska, men även vanliga tarmbakterier som kan visa hur användningen av olika antibiotika över tid påverkar resistens hos djurens normala bakterieflora. Dessutom har vi projekt rörande behandling av bakteriella infektioner, förbrukning av antibiotika och resistenta bakterier i livsmedel och miljö.

I mer än 50 år har antibiotika använts inom human- och veterinärmedicinen. I många länder utanför EU används antibiotika också för att främja tillväxt hos djur. Utbredningen av resistens mot antibiotika bland bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur ökar. Få verkligt nya antibiotika når marknaden. Det är därför viktigt att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Antibiotika ska användas endast när det krävs och valet av antibiotika bör vara väl underbyggt för att uppnå bästa effekt med minimala biverkningar, inklusive resistens.

en agarplatta med bakteriekolonier
Antimikrobiell resistens är ett av SVA:s strategiska forsningsområden. Foto: Maria Finn/SVA

Forskning om antibiotikaresistens är ett sätt att öka kunskapen som behövs för att vidta åtgärder och utveckla strategier mot spridning av resistenta bakterier och resistensgener. Bättre kunskap om hur man behandlar djur optimalt med antibiotika förbättrar också djurhälsan och minskar den totala förbrukningen.  

Antibiotikaresistens hindras inte av landsgränser, därför deltar SVA i internationella forskningsprojekt och samarbetar med utländska forskningsinstitut och universitet, till exempel med partners från Kina, Frankrike och Holland.

Senast uppdaterad : 2019-10-28