Gå direkt till innehåll

Svärdslilja

( Iris pseudacorus L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Svärdslilja är starkt irriterande för hud och magtarmkanal. Den är smaklig för nötkreatur och get.

 Svärdslilja

Utseende

Svärdslilja är en flerårig ört som blir upp till 120 cm hög med en kraftig förgrenad jordstam. Stjälken är upprätt och bladen är 2-4 cm breda och liknar svärd. Basalbladen är upp till 90 cm långa medan stjälkbladen är mindre. Blomställningarna har 4-12 blommor som är upp till 10 cm breda och klargula. Svärdslilja blommar i juni-juli. Frukten är en kapsel som öppnas i tre flikar.

Förekomst

Svärdsliljan har ett stort ursprungligt utbredningsområde i Europa, norra Afrika och de västliga delarna av Asien. Den odlas som prydnadsväxt och har naturaliserats i många andra områden i världen. Svärdslilja trivs på blöta växtplatser som vid insjöarnas stränder i lågt vatten, på mycket blöt mark, kärr, diken och i klibbalsnår. Den gynnas av näringsrika underlag och trivs bäst på gyttjiga och dyiga stränder.

Påverkan på djur

Drabbade djur kan uppvisa kontaktdermatit och symtom från magtarmkanalen som kräkningar, salivutsöndring, svårigheter att svälja, kolik, diarré som kan vara blodig samt ökad kroppstemperatur (hypertermi).

Fall av förgiftning finns beskrivna hos nötkreatur, kalvar, grisar och hästar.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela växten är giftig, och särskilt roten.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Svärdslilja innehåller en resin, glykosiden iridin och myristinsyra. Den färska jordstammen innehåller en triterpenaldehyd. Växten orsakar stark lokal retning.

Sidan granskades senast : 2023-06-26