Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Noskvalster, Pneumonyssoides caninum hos hund

  Hund

  Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Hos en del hundar kan infektionen ge upphov till symtom, från de övre luftvägarna medan andra hundar inte uppvisar några kliniska symtom. Noskvalster förekommer i stort sett hela världen men det är framförallt i Skandinavien som diagnosen är vanligast.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Symtom

  Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligen rör det sig om mildare symtom från de övre luftvägarna i form av till exempel nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne.

  En ökad förekomst av tonsilliter har också noterats i samband med förekomst av noskvalster. Var femte hund visade sig vid en undersökning på 1990-talet vara infekterad. Flertalet hundar visade dock inga symtom alls. Antalet infekterade hundar har troligen minskat i och med användandet av olika spot-on preparat med makrocykliska laktoner.

  Hur ser hundens noskvalster ut? Film: SVA

   

  Inåtvända dragningar hos hund. Film: Oskar Nilsson/SVA

  Smittspridning

  Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund är troligt eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Eventuellt kan även indirekt smitta förekomma, då parasiten kan överleva relativt lång tid utanför hunden. Försök vid SVA har visat att noskvalster kan överleva i fuktig miljö upp till tre veckor både i rums- och kylskåpstemperatur. I torr miljö dör de däremot inom ett dygn. De är relativt snabba, rörelsehastigheten har uppmätts till 1 centimeter per sekund.

  Diagnos

  I dagsläget finns tyvärr inte någon enkel och pålitlig metod att diagnostisera noskvalster, utan oftast ställs en sannolikhetsdiagnos baserad på kliniska symtom. Nossköljningar kan vara ett sätt att diagnosticera parasiten men det är ingen säker metod eftersom kvalstren ofta befinner sig i bihålorna och därför är svåra att komma åt.

  Behandling

  Hundar kan vara i behov av behandling om de uppvisar tydliga symtom eller det finns en stark misstanke om noskvalsterinfektion. Denna bedömning görs av veterinär. Andra sjukdomar bör övervägas eftersom symtomen kan härröra från andra lidanden än noskvalster. Milbemycin i tablettform är registrerat för behandling av noskvalsterinfektion hos hund. En svensk studie visar att selamectin (tre behandlingar med två veckors intervall) också är effektivt mot noskvalsterinfektion. Även andra antiparasitära preparat såsom moxidectin (två behandlingar med tre till fyra veckors intervall) har använts för behandling av noskvalster.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Sidan granskades senast : 2022-07-12