Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Inga undersökta svenska fåglar drabbades av nilfeber eller usutuvirus 2022

Under 2022 påvisades inga fall av nilfebervirus eller usutuvirus i Sverige. Förekomsten av dessa virus bedöms som obefintlig eller mycket begränsad i landet.

Koltrasten kan drabbas av usutu- eller nilfebervirus. Men inga fall påvisades under 2022 i Sverige. Foto: Edwin Godinho/Shutterstock

De närbesläktade nilfebervirus och usutuvirus sprider sig i Europa. Båda virusen cirkulerar mellan myggor och fåglar och kan orsaka allvarliga sjukdomsutbrott och dödlighet hos vissa fågelarter. Smittade fåglar kan även föra över viruset till människor via myggor. I ett gradvis allt varmare klimat är det sannolikt bara en tidsfråga innan vi ser våra första fall av infektioner med nilfeber och innan vi på nytt hittar usutuvirus i Sverige. Därför är det viktigt att vi övervakar situationen.

158 fåglar analyserades i Sverige under 2022

För att övervaka dessa två virus analyserade SVA 158 döda fåglar under myggsäsongen 2022. Fåglar som hittas döda, skickas av allmänheten in till SVA där vi obducerar och analyserar hjärn- och leverprover för att leta efter virus. De flesta fåglarna som analyserades var trastfåglar och kråkfåglar men även några rovfåglar och ugglor undersöktes. Fåglarna kom i huvudsak från södra Sverige, eftersom det är därifrån vi förväntar oss att virusen ska komma in med flyttfåglar, men även fåglar från mellersta och norra Sverige analyserades. Ingen av fåglarna som undersöktes bar på nilfebervirus eller usutuvirus.

Flera utbrott i andra europeiska länder

Usutuvirus finns hos fåglar i Tyskland med återkommande utbrott. I Sverige hittade vi det första fallet av usutuvirus 2019 hos en död koltrast på Öland, sedan dess har ingen fågel med viruset påträffats här. Nilfeber har rapporterats i 314 utbrott från fåglar i Europa under 2022. De inrapporterade fynden har hittats i bland annat Spanien och Österrike, men även så nära oss som norra Tyskland. Särskilt kråkfåglar, rovfåglar (framför allt ugglor) och trastfåglar är mycket känsliga för infektioner med nilfeber och usutuvirus medan andra fågelarter kan smittas och utsöndra virus utan att uppvisa symtom. Smittade myggor kan föra över dessa virus till människor när de suger blod, humanfall av nilfeber kan i mycket sällsynta fall ge hjärninflammation, vilket sedan ett antal år har setts i södra Europa.

Övervakningsprojektet pågick under 2022 och finansierades av Naturvårdsverket.
SVA kommer fortsätta att övervaka misstänkta fall av de två virusen.

 

Texten är skriven av Aleksija Neimanis och Ellinor Spörndly-Nees/SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen