Gå direkt till innehåll
Bilden visar Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.
Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog på SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Duvpest i Varberg

Sidan granskades senast : 2018-09-27

Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten att ha bra hygienrutiner. Det är det viktigaste verktyget för att hindra att de allvarliga sjukdomarna – newcastlesjuka och fågelinfluensa, drabbar dina djur. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

Myndigheterna har ständig bevakning på förekomst av virus bland vilda fåglar, men även förekomst av både newcastlesjuka och fågelinfluensa på fjäderfä i EU och i världen.

– Förutom det virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä, så kan vilda fåglar också bära på fågelinfluensavirus. Sjukdomsframkallande, så kallade högpatogena, fågelinfluensavirus cirkulerar för närvarande bland vilda fåglar i Sveriges närområde och vi vet av tidigare erfarenhet att risken för introduktion till Sverige ökar under årets kallare månader. Det är därför nu särskilt viktigt se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undvikes, säger Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog på SVA.

Mer information för journalister

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight