Gå direkt till innehåll

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

Under pandemin drabbades flera länder inklusive Nederländerna, Danmark och Sverige av omfattande smittspridning av SARS-CoV-2 bland mink för pälsproduktion. Det framstod tydligt att mink hade en särställning bland djur, såväl när det gäller sannolikhet att infekteras med SARS-CoV-2, som förmåga till uppförökning av viruset. Detta gäller även smittspridning som kan ske inte bara till andra minkar, utan också till människor i minkarnas närhet.

SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19 hos människa och som sedan 2020 orsakat en omfattande pandemi, har sitt ursprung i djurvärlden, sannolikt hos vissa arter av fladdermus. Även om viruset ursprungligen härstammar från djur så har pandemin drivits av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Det är dock väl känt att viruset kan överföras från människa till vissa djurslag, och vissa djurslag kan dessutom insjukna i olika grad och även sprida smittan vidare.

SARS-CoV-2 har hittills hittats hos fler än 25 olika djurarter och det är klarlagt att mink som hålls för pälsproduktion har en särställning bland djur, såväl när det gäller sannolikhet att infekteras med SARS-CoV-2, som förmåga till uppförökning av viruset och vidare smittspridning. Detta förklaras dels av minkens, och andra mårddjurs, inneboende egenskaper i förhållande till viruset, dels av de förhållanden under vilka mink för pälsproduktion hålls, i stora grupper på begränsad yta och med stora möjligheter till smittspridning från bur till bur.

Mot denna bakgrund skulle spridning av SARS-CoV-2-infektion hos mink för pälsproduktion kunna utgöra en potentiell risk för folkhälsan. En aktiv övervakning avseende SARS-CoV-2 hos mink bedrevs därför under pandemin och fram till början på 2023. Den obligatoriska övervakningen är nu avslutad och i nuläget är övervakningen enbart klinisk, vilket betyder att djurägare ska rapportera förhöjd sjuklighet eller dödlighet som kan vara orsakat av SARS-CoV-2 så att djuren kan provtas. I Sverige har SARS-CoV-2 inte påvisats i en minkbesättning sedan 2021.

Vanliga frågor och svar

Sidan granskades senast : 2023-11-13