Gå direkt till innehåll

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

Under 2020 drabbades flera länder inklusive Nederländerna, Danmark och Sverige av omfattande smittspridning av SARS-CoV-2 bland mink för pälsproduktion. Det framstod tydligt att mink hade en särställning bland djur, såväl när det gäller sannolikhet att infekteras med SARS-CoV-2, som förmåga till uppförökning av viruset. Detta gäller även smittspridning som kan ske inte bara till andra minkar, utan också till människor i minkarnas närhet.

Mot denna bakgrund skulle spridning av SARS-CoV-2-infektion hos mink för pälsproduktion kunna utgöra en potentiell risk för folkhälsan. En aktiv övervakning avseende SARS-CoV-2 hos mink bedrivs därför, vilken är obligatorisk och omfattar samtliga minkgårdar i landet. Övervakningen baseras på veckovis provtagning av samtliga minkar som dör i besättningarna. Prover från munhåla och svalg analyseras på SVA med PCR för att upptäcka virus, och positiva prover sekvenseras.

Övervakningens syfte är att upptäcka nyintroduktion och cirkulation av SARS-CoV-2 i minkpopulationen. Detta möjliggör även typning av cirkulerande virus för att upptäcka eventuella nya virusvarianter med potentiellt förändrade egenskaper.

Under 2021 har SARS-CoV-2 påvisats på en minkgård, och det rörde sig då om en ursprunglig virustyp som cirkulerat i olika länder sedan våren 2020.

Vanliga frågor och svar

Sidan granskades senast : 2021-09-20